ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΕ ΚΑΤΣΕ ΦΡΟΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕ ΑΛΗΤΗ
ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ,  Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΓΡΑΦΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ

Απάντηση