ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πάσα ομοιότης με αντικείμενα και υποκείμενα του πολιτικού υποκόσμου είναι τυχαία και απορριπτέα. Ομοίως και η χρονική συγκυρία με τα βάσανα ολοκαυτωμένων κυβερνητών με απώλεια υπουργείων, ομοίως είναι δάκτυλος διαβόλου και γέννημα του ίδιου του μαμμωνά.

Απάντηση