Ένας μεγάλος σύμμαχος του Χαζάκη και περιπλανόμενου Ιουδαίου, όχι μόνο εκδήλωσε την αγανάκτησή του, αλλά πέρασε με τέσσερα κοφίνια από τη πλατεία Συντάγματος και τα γέμισε με νόμιμη και συνταγματική αγανάκτηση, προκειμένου να τη στρώσει στο ιδιόκτητο κίνημα των καναπέδων του και των τραπεζοκαθισμάτων του μπροστά στις ακίνητες αυλόπορτες. Ήδη το κίνημα τραπεζοκαθισμάτων, έχει καταγράψει τρεις (3) Συνταγματικές αγανακτήσεις στους δορυφορικούς χάρτες της google, δια των οποίων απόκτησε δικαίωμα, να απευθύνει μαγνητοσκοπημένη UNESCOκική αγανάκτηση προς τον φίλο του Γκαγκά και Τζέφρι Παπανδρέου!!!!
Στο εικονογράφημα που με δόξα και τιμή αποτυπώσαμε τον μεγάλο ηγέτη και επαγγελματία κινηματία της καρέκλας του προαυλίου, καθ’ήν στιγμή κατατρόπωνε τον φίλο του, προκειμένου να βοηθήσει στην επαναφορά μιας καθημερινά ξεσκιζόμενη στις υποτιμήσεις δραχμής!!!!
Θου Κύριε, φυλακή το στόματί μου. Κάποιοι πολύ πολύ μαλάκες, κοντεύουν να μας πείσουν, ότι υπάρχουν και χειρότερα κακά, από μια κυβέρνηση ληστών!!!!!

Απάντηση