ΜΥΘΟΙ (ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΙ) ΤΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ:

Λύκοι πρέσβεις ἔστειλαν τοῖς προβάτοις, εἰρήνην ποιῆσαι μετ᾿ αὐτῶν διηνεκῇ, εἰ τοὺς κύνας λάβωσι καὶ διαφθείρωσι. Τὰ μωρὰ δὲ πρόβατα συνέθεντο τοῦτο ποιῆσαι.
Ἀλλά τις γέρων κριὸς εἶπεν· «Πῶς ὑμῖν πιστεύσω καὶ συνοικήσω, ὅπου, καὶ τῶν κυνῶν φυλαττόντων με, ἀκινδύνως νέμεσθαι οὐ δυνατόν μοι;»
Ὅτι οὐ δεῖ τινα ἀσφαλείας τῆς ἑαυτοῦ γυμνωθῆναι, τοῖς ἀκαταλλάκτοις ἐχθροῖς δι᾿ ὅρκων πεισθέντα.
Όυτω και των πόλεων αί τους δημηγόρους ραδίως προδιδούσαι, λανθάνουσι και αυταί ταχέως τα χείριστα υφιστάμεναι.

===========================================
Και επειδή κάθε Άκις Παυλόπουλος και κάθε τσόκαρο του ALTER που κρατά μικρόφωνο, έχουν δικαίωμα στη μαλακία, σαν υποκατάστατο της έλλειψης χιούμορ και ταλέντου, αν θέλετε να ξεραθείτε στα γέλια με τις ασυναρτησίες τους στα εμετικά ΚΟΚΟρίσματά τους σε …δελτίο ειδήσεων, δείτε τους. Είναι σχετικοί λύκοι και οι Παυλομαλακιζόμενοι και τα ΚΟΚΟρια. Απολαύστε τους στη αναμετάδοση, γιατί η νύφη του Κοκού ψευτοβασιλιά είναι …..εξελίξιμα λαμπερή…..!!!!!
Σε κάθε πρόταση τρως και μια τουφεκιά στο κεφάλι…….

Απάντηση