ΤΟ ΚΑΘΑΡΜΑ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΜΑΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

29 Ιουνίου 2011
by ΜπαρμπαΝίκος Αρβανίτης

ΤΟ ΖΩΟ ΠΟΥ ΓΛΥΦΕΙ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΧΕΖΕΙ – Ο ΞΕΦΤΙΛΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΥ – ΤΟ ΓΛΟΙΩΔΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ – Ο ΚΟΛΟΤΟΥΜΠΑΣ ΤΟΥ ΤΣΙΡΚΟΜΠΑΤΣΟΚ – ΔΟΞΑΣΤΕ ΤΟΝ