Από εδώ το λέμε και το ξαναλέμε: «Θέλει η Εβραία ποτάνα να κρυφτεί, κι’ η ποτανιά δεν την αφήνει»!!! Ιδίως όταν είναι σοφή ποτάνα του τίποτα και του παντός για εύκολη ληστεία!!! Μωϋσή, θα τα ξαναπούμε, γιατί ο γιατρός συνιστά θάλασσα και καλή παρέα…. Μακάκα….

Comments are closed.