2 Σεπτεμβρίου 2010
by ΜπαρμπαΝίκος Αρβανίτης

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΡΑΚΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ, ΣΕ ΚΕΡΙΝΟ ΟΜΟΙΩΜΑ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ David Axelrod ΘΑ ΕΚΤΕΘΕΙ ΑΠΟ 3 ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ.

Αναρτήθηκε από ΜΠΑΡΜΠΑΝΙΚΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

Απάντηση