Τηλεγράφημα του “Leaky Press”: “Χαλασμένε συνταγματολόγε και ΚΕΝΟφανή Αντιπρόεδρε και υπουργέ οικονομικών της πιο διεφθαρμένης κυβέρνησης του κόσμου… ΣΤΟΠ … Κάποιος πρέπει να σε ενημερώσει, ότι η εποχή των νοθευμένων απολογισμών Εσόδων-Εξόδων έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί… ΣΤΟΠ … Κάθε οικονομικός οργανισμός, του στενού και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τις …Ευρωπαϊκές ντιρεκτίβες, είναι υποχρεωμένος να τηρεί εδώ και χρόνια, διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, και να συντάσει τις λογιστικές του καταστάσεις, σύμφωνα με τα αναγνωρισμένα διεθνή λογιστικά πρότυπα… ΣΤΟΠ … Ανικανότατε!!! Μόνο ένα λογιστικό τούβλο, θα ονόμαζε “ΕΣΟΔΟ” το προϊόν εκποίησης (πέστο ξεπούλημα) της κρατικής περιουσίας, δηλαδή ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ… ΣΤΟΠ …”ΕΣΟΔΟ” λέμε μόνο το υπερτίμημα που τυχόν θα προέκυπτε απ’ το ξεπούλημα που προωθείς – Δηλαδή, αν ένα ακίνητο (ή άλλο ΠΑΓΙΟ ή ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟ περιουσιακό στοιχείο του κράτους, έχει πραγματική αξία 100.000.000 € και καταφέρεις να το πουλήσεις 105.000.000 €, τότε ΕΣΟΔΟ είναι μόνο η διαφορά του υπερτιμήματος των 5.000.000 €… ΣΤΟΠ … Με τις αλχημείες σου ρε χοντρέ, επί και περί των καταργημένων “Εσόδων-Εξόδων” του 1840!!!! και του 192ο!!! πας να κρύψεις τις ζημιές της μεθοδευμένης υποτίμησης πάγιων περιουσιακών στοιχείων του κράτους και να βαφτίσεις κάθε είσπραξη ως Έσοδο και με τη φλώρικη κουτοπονηριά σου θα μιλάς αναληθώς, εν γνώσει των ψευδών στοιχείων, δήθεν για όφελος και άρα κέρδος, ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ… ΣΤΟΠ ….”

Έτσι που λες Αντιπρόεδρε και ΚΕΝΟφανή οικονομολόγε. Έσοδο είναι η ακαθάριστη αμοιβή για παροχή υπηρεσιών, έσοδα είναι οι φόροι, έσοδα είναι οι πωλήσεις προϊόντων, όταν παράγονται ή βελτιώνονται ή αγοράζονται με εκ προοιμίου πρόθεση τη πώληση. Για να το εμπεδώσεις στο παχύδερμο κεφάλι σου, ρώτα και κανέναν κλητήρα του υπουργείου οικονομικών, για ποιο λόγο (μια ιδιωτική επιχείρηση), όταν πουλήσει πάγιο περιουσιακό στοιχείο, υπόκειται σε φόρο μόνο για το κέρδος του υπερτιμήματος, το πέραν της πραγματικής αξίας του παγίου. Και αυτό πονηρέ χοντρέ, ισχύει τόσο στον ΦΠΑ (Εισροών μείον εκροών), όσο και με τον Φόρο Εισοδήματος, που όπως ελπίζω θα ξέρεις, η ζημιά δεν φορολογείται πουθενά. Μόνο το υπερτίμημα (πραγματικό καθαρό κέρδος).

Τέλος ενεκδιήγητε, σε προειδοποιώ, ότι αν σε ξανακούσω να αποκαλείς τα CDOs, ως CDs, να ξέρεις θα σε στείλει ο Γκαγκάς στο Μοναστηράκι, μαζί με τους έγχρωμους μαύρους, να τα ξεπουλήσεις και μετά θα σε κυνηγά η Αμερικάνικη πρεσβεία, για τα πνευματικά δικαιώματα των Αμερικανών τραγουδιστών!!!! ΟΛΕ!!! ΟΛΕ!!! ΚΟΛΕ!!!!

Comments are closed.