Ένας ακόμη πράσινος  “blogger”  τακτοποιήθηκε!!!!

Πρόκειται για τον διαχειριστή του blog piazza del popolo http://piazzadelpopolo.blogspot.com/
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΧΡΟΝΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 20-7-2011
ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΗ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 444/12-7-2011, διορίσθηκε “Δημοσιογράφος” της Περιφέρειας ο Νίκος Βαβατσικλής
Αλήθεια με ποιες περγαμηνές επιλέχθηκε???….

Mε βούλα και σφραγίδα (της σάπιας εξουσίας του νεοΠΑΣΟΚ) είναι πλέον δημοσιογράφος της Περιφέρειας ο Νίκος Βαβατσικλής υιός του τέως δημάρχου Τάσου Βαβατσικλή που αποκαταστάθηκε αφού για το προηγούμενο διάστημα απασχολείτο με προσωρινή σύμβαση εργασίας που έληξε.

Η είδηση δημοσιεύθηκε στο 444/12-7-2011 ΦΕΚ κι αναφέρει ότι με την υπ΄αριθμ 2260/28-06-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 εδάφιο (δ) του Π.Δ. 144/2010 κλπ προσλαμβάνεται ο Νικόλαος Βαβατσικλής του Αναστασίου και της Μαρίας σε κενή θέση δημοσιογράφου της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας Θράκης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ίσης με την θητεία του περιφερειάρχη για το γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Από το ίδιο ΦΕΚ πληροφορούμαστε ότι η σύμβαση θα λυθεί αυτοδίκαια και χωρίς αποζημίωση με την αποχώρηση για οποιοδήποτε λόγο του Περιφερειάρχη που τον προσέλαβε.

Τα ερωτήματα που τίθενται είναι πολλά κυρίως οι δημοσιογραφικές περγαμηνές βάσει των οποίων επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος ως στέλεχος παρά τω Άρη Γιαννακίδη αλλά και οι «καλές» σχέσεις του με τα ΜΜΕ και τον Τύπο. Πάντως και αυτή η κομματική επιλογή δείχνει ότι τελικά το ίδιο σύστημα διαιωνίζεται αφού αυτό που μετρά στις σχέσεις συνεργασίας του τύπου αυτού είναι η κομματική προσήλωση και επαφή παρά αυτά καθ΄αυτά τα προσόντα.
Τελικά από τα γραφεία Τύπου πέρασαν δημοσιογράφοι απ΄όλα τα ΜΜΕ της περιοχής εκτός του «Χρόνου» αυτό να καταγραφεί και να αξιολογηθεί στην συνείδηση των αναγνωστών για την αντικειμενικότητα των προσεγγίσεών μας.
ΠΗΓΗ: http://ksipnistere.blogspot.com/2011/07/blogger.html
Αναρτήθηκε από XALAROTIKO blog

Comments are closed.