ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΠΤΩΣΗ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
Οι μισές επιχειρήσεις του ομίλου ΛΑΤΣΗ (EFG) με έδρα το Λουξεμβούργο, έχουν ολικά ή εν μέρει στον διακριτικό τίτλο ή στην επωνυμία τους, τη λέξη «LAMDA». Επίσης οι τράπεζες του Λάτση, είναι από τις κατ’ εξοχήν ειδικευμένες στο «Private Banking», καυχιέται ότι έχει πελάτες του τους περισσότερους Έλληνες εκατομμυριούχους και ότι είναι πελάτες του το 1% παγκοσμίως των αποκαλούμενων εκατομμυριούχων πελατών. Τυχαίο??? Ίσως ναι, ίσως ΟΧΙ. Και λέω ίσως όχι, γιατί ο Λάτσης χρυσοπληρώνει τα τελευταία χρόνια τα γνήσια ταλέντα του είδους, για προσέλκυση νέου πελατολογίου!!! Σύμπτωση??? Αν εκτιμήσουμε στις πραγματικές τους διαστάσεις τις επιχειρήσεις
«LAMDA» του Λαυρεντιάδη, θα διαπιστώσουμε πολλές αεριτζίδικες μεταβιβάσεις επιχειρήσεων και μάλιστα με …επιστροφή, η δε τραπεζική του παρουσία μέχρι τώρα, αγγίζει τα όρια της εικονικής πραγματικότητας. Πηγαίνοντας στις σοφές παροιμίες μας, επιλέγουμε αβίαστα το «με ξένα κόλλυβα κάνει μνημόσυνα», εξού και το κράξιμο για …υπεξαίρεση!!!! Θα δούμε.
Ας δούμε τι προβάλει ο ίδιος ο Λαυρεντιάδης:
1.– LAMDA PRIVATBANK AG
Καλωσόρισμα
«Είναι τιμή μου να σας καλωσορίσω στην Lamda Privatbank AG. Πρόκειται για την ίδρυση μιας ιδιωτικής τράπεζας, που εδρεύει στο Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν, η οποία θα διαθέσει τις υπηρεσίες της, για την ανεξαρτησία σας, τη συνέχεια, την αξιοπιστία, την διατήρηση της περιουσίας σας και την εξασφάλιση της διακριτικότητας».
Ο Δρ Λαυρέντιος Λαυρεντιάδης —  Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Lamda Privatbank AG
Τα Περιουσιακά στοιχεία σας
Η αποστολή μας

Dr_G_w144px «Μαζί με την ομάδα μου και λαμβάνοντας υπόψη τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας, εκπληρώνουμε την αποστολή μας, για να επιτύχουμε τους προσωπικούς στόχους σας. Το κάνουμε αυτό μέσα από την πολύχρονη εμπειρία μας στη διαχείριση στοιχείων ενεργητικού (περιουσίας), με γνώση της αγοράς και με τη δοκιμασμένη μεθοδολογία μας, χρησιμοποιώντας τις σωστές διαδικασίες για την αξιοποίηση των επενδύσεων μας….»
Ο Δρ Maurizio AM Genoni — Διευθύνων Σύμβουλος της Lamda Privatbank AG

Αξίες μας
Ανεξαρτησία
Σας συμβουλεύουμε και σας καθορίζουμε από το σύνολο της αγοράς, τα καλύτερα προϊόντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας.
Συνέχεια και αξιοπιστία
Η συμπαγής δομή της ιδιοκτησίας μας είναι η προϋπόθεση για μια βιώσιμη στρατηγική. Η συνέχεια των επαφών σας με τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, θα αποτελέσει τη βάση μιας αξιόπιστης, μακροχρόνιας σχέσης.
Διατήρηση της αξίας
Η μακροπρόθεσμη διατήρηση των στοιχείων του ενεργητικού σας (=της περιουσίας σας) είναι η πρώτη μας προτεραιότητα στη διαχείρισή της. Εδώ οι προσωπικοί στόχοι σας γίνονται πρώτη ανάγκες. Διαχειριζόμαστε τα πλεονεκτήματά σας με αίσθημα ευθύνης και αρμοδιότητας, γιατί γνωρίζουμε ότι το έργο της ζωής σας βρίσκεται πίσω από αυτό.
Η προσφορά μας
Εντολή Διαχείρισης
Συμβουλευτική εντολή
Στο πλαίσιο της παροχής των επενδυτικών συμβουλών μας, σας προσφέρουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Προετοιμασία των επιμέρους στρατηγικών επενδύσεων
  • Ενεργός Συμβουλευτική
  • Ενοποίηση Asset των διαφόρων χαρτοφυλακίων σε διαφορετικές τράπεζες
  • Ανάλυση Πλούτου
  • Διαχείριση Κινδύνων
  • Συμβουλές για στρατηγικές αντιστάθμισης

Εντολή Διαχείρισης Ως μέρος της επενδυτικής διαδικασίας, ορίζουμε:

  • Νόμισμα αναφοράς
  • Οι στόχοι και οι προοπτικές των επενδύσεών σας
  • Διάθεση ανάληψης κινδύνου

Με βάση αυτό το έργο και περαιτέρω πληροφορίες μας, εφαρμόζουμε την επενδυτική στρατηγική που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και θα αναθεωρείται συνεχώς. Η επένδυσή σας θα πρέπει να παρακολουθείται προσεκτικά από εμάς.
Σχετικά με τη Lamda Privatbank AG
Το Διοικητικό μας Συμβούλιο
Ο Δρ Λαυρέντιος Λαυρεντιάδης — Πρόεδρος
Hr. Γεώργιος Κυριακίδης
Hr. Ο Δρ Martin Batliner — Αντιπρόεδρος
Ο Δρ Baumgartner Ρίκο
Τα Διοικητικά Στελέχη μας

Το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν
Το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν είναι μία από τις δύο οικονομικές περιοχές: της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν, και συνεπώς και του ευρωπαϊκού χώρου. Από το 1923, είναι με την Ελβετία μια οικονομική, τελωνειακή και νομισματική ένωση. Χαρακτηριστικά αυτής της κοινότητας είναι τα ανοιχτά σύνορα και το κοινό νόμισμα – το ελβετικό φράγκο. Το Λιχτενστάιν από το 1995 είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Μέσα από αυτή τη συμμετοχή της, η χώρα έχει μέσα στην Ευρώπη, τα οφέλη της ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων. Έχει μια σταθερή νομική, κοινωνική και οικονομική τάξη, έχει πολιτική σταθερότητα και μια φιλελεύθερη οικονομική πολιτική και πλήρη νομοθεσία στους τομείς της κοινωνικής ευημερίας και στους φόρους.
Η ιδιωτική τραπεζική και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, αν κοιτάξουμε πίσω, έχει μια μακρά παράδοση στο Λιχτενστάιν. Η χώρα έχει μια σύγχρονη υποδομή και ένα ισχυρό τραπεζικό σύστημα και είναι εναρμονισμένο σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσίας στους τομείς της δέουσας επιμέλειας για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η ιδιωτική ζωή των πελατών προστατεύεται από το νόμο για το τραπεζικό απόρρητο. Σαν οικονομικό κέντρο, υπό την εποπτεία της Αρχής Χρηματοπιστωτικών Αγορών (FMA), έχει σταθερότητα, όπως αποδεικνύεται από το γεγονός, ότι καμία από τις τράπεζες του Λιχτενστάιν, δεν χρειάστηκε να λάβει οικονομική βοήθεια, κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.
Χάρτης – Που θα μας βρείτε

Επίλογος
Η Lamda Private Bank είναι μια ανεξάρτητη ιδιωτική τράπεζα, που εδρεύει στο Vaduz του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν, το οποίο (πριγκιπάτο) είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).
Είμαστε υπό τον έλεγχο της Αρχής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς του Λιχτενστάιν (FMA) και έχουμε υπαχθεί για έλεγχο στην PricewaterhouseCoopers (=Ιδιώτες Ορκωτοί Ελεγκτές), για να μας ελέγχουν σαν εξωτερικοί ελεγκτές και διαθέτουμε εσωτερικό έλεγχο (δικό μας), για τη διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας, σαν Bank AG (=σαν τραπεζική ανώνυμη εταιρεία).
ΠΗΓΗ: http://www.lamdabank.com/

====================
ΜΠΑΡΜΠΑΝΙΚΟΣ:
Η LAMDA PRIVATEBANK AG της παρεούλας του Λαυρεντιάδη, με 25.000.000 Ελβετικά Φράγκα (=21884334.97 €) κεφάλαιο ίδρυσης, με ένα και μοναδικό κατάστημα στο ….ΛΙΧΤΕΝΣΤΆΪΝ, μπορεί να ονομάζεται έτσι στα μεγέθη του Λιχτενστάϊν. Ακόμα και για την Ελλάδα είναι ανύπαρκτη σαν ….Τράπεζα. Αν διαβάσουμε προσεκτικά την φτωχότατη ιστοσελίδα της και δεν επηρεαστούμε από τον βαρύγδουπο τίτλο, εύκολα διαπιστώνουμε ότι ο Λαυρεντιάδης είναι ένας ….φασοντζής των τραπεζικών εργασιών και επενδύσεων, με τα περισσότερα κεφάλαια να ανήκουν σε τρίτους. Είναι μια πολύ μικρή εταιρεία επενδύσεων, που προσπαθεί να αξιοποιήσει τις περιουσίες που τυχόν θα της εμπιστευτούν, για να κάνει μόστρα και επέκταση των αποκλειστικά δικών της συμφερόντων. Ακόμα και για τα Ελληνικά οικονομικά δεδομένα, η υπερβολικά μικρή κεφαλαιοποίησή της, δεν της επιτρέπει ούτε καν την έκδοση εγγυητικών επιστολών για έργα και προμήθειες ενός κράτους. Επομένως για τι είδους ΜΠΑΝΚ μιλάμε.
Απλά διαμεσολαβούν για να σε κατευθύνουν, είτε για το που θα καταθέσεις τα μετρητά σου, ή πως θα διαχειριστούν τα ακίνητά σου και τα λοιπά αποκούμπια σου. Αν τους τα ακουμπήσεις εν λευκώ και περιμένεις να σου τα πολλαπλασιάσουν, καλόν είναι, να προμηθευτείς 3 νταλίκες χαρτομάντιλα για περισυλλογή δακρύων.
Υπάρχει και η PROTON BANK, στην Ελλάδα και μόνο, που ακόμα όλοι ψάχνονται για το ποιανού είναι έστω και αυτά τα λεφτά. Έχει ακουστεί πολλές φορές, κυρίως το όνομα του Αμερικάνου πρεσβευτή, μαζί με Έλληνες και «Αμερικάνους» επιχειρηματίες σαν μικρομετόχους. Στα μέσα Ιουλίου ακούστηκε εντονότατα, ότι μπήκε δυναμικά στη μετοχική σύνθεση της
PROTON BANK και ο αναγκαίος Τζορτζ Σόρος με τις επενδυτικές του, αγοράζοντας το 16%!!!! Ακόμα κι’ έτσι, η εδώ PROTON BANK είναι ένα τραπεζικό μωρό, στο οποίο κάποιοι εμπιστεύθηκαν να βάλουν μπροστά, τον ταλαντούχο Λαυρέντη Λαυρεντιάδη. Αυτό, από το να λέμε τον Λαυρεντιάδη …»μεγαλοτραπεζίτη» απέχει έτη φωτός. Σύμφωνα με τα διεθνή τραπεζικά στάνταρς, ούτε ο Βγενόπουλος, ούτε ο Σάλλας, ούτε ο Κωστόπουλος μπορούν να χαρακτηριστούν ως «τραπεζίτες». Είναι όλοι τους μικρομέτοχοι στις «τράπεζές τους» τους οποίους οι μεγαλομέτοχοι εκτιμούν για την τραπεζική τους εμπειρία και έχουν πολλούς λόγους για να τους εμπιστεύονται, για να ασκούν διαχείριση της κάθε μιας από αυτές τις ιδιωτικές τράπεζες. Αν δούμε τα ίδια κεφάλαια αυτών των τραπεζών (ΜΑΡΦΙΝ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΑΛΦΑ κλπ) και τα συγκρίνουμε με αυτά της PROTON BANK και της LAMDA PRIVATBANK «του Λαυρεντιάδη», τότε αντί να μιλούν κάποιο ανόητοι για «μεγαλοτραπεζίτη» θα πρέπει να το γυρίσουν σε «ΝΑΝΟΤΡΑΠΕΖΙΤΗ» με ξένα κόλλυβα.
Το πρόβλημα του Λαυρεντιάδη και όσων είναι πίσω από τα τραπεζικά μωρά, θα φανεί, έτσι και 5-6 μεγαλοκαταθέτες – πραγματικοί πελάτες (γιατί υπάρχουν και οι μαϊμού πελάτες και αγοροπωλητές αέρα κοπανιστού), έτσι (λέω) και ζητήσουν πίσω τα λεφτά που του εμπιστεύθηκαν κι’ ο νανοτραπεζίτης αδυνατεί να εκπληρώσει την επιθυμία τους.
Το τεράστιο ερωτηματικό, είναι ο φερόμενος ως πραγματικός ….εργοδότης του Λαυρεντιάδη, ο από Αγγλία «ψευδογερμανός»
Daniel Ganjon. Μιλάω για το απόλυτο σκοτάδι για τη προϊστορία του και για τη φάτσα του. Απλά μπορεί κανείς να βρει, ότι κάποτε βρέθηκε στη Γερμανία και ασχολείται με αυτές τις τραπεζοεπενδυτικές εργασίες. Το επίθετό του το βρίσκεις μόνο στη Μεγάλη Βρετανία και ολίγον στις ΗΠΑ και δεν θέλω να επικεντρωθώ μόνο στο μικρό του όνομα. Θα δούμε…