……Είπα λοιπόν στη προηγούμενη ανάρτηση, ότι “αυτό που είναι ΕΝΤΟΝΑ αξιοσημείωτο και το περνούν στα ψιλά γράμματα, είναι η ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΠΟΥ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΓΙΑΤΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΗΜΙΕΣ…!!!!! ΕΠΟΜΕΝΩΣ, κανένας δεν δικαιούται να μιλά, για βελτίωση της κεφαλαιακής επάρκειας, αλλά πολύ απλά, για υποχρεωτική κάλυψη του υπέρογκου ελλείμματος κεφαλαίου”!!!!
Δηλαδή, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, έχουμε 170.237.000 € απώλεια (ζημία) μετοχικού κεφαλαίου (το 38,5% του Μετοχικού Κεφαλαίου που θα έπρεπε να έχει η PROTON BANK):
Επομένως, η Τράπεζα της Ελλάδος, έχει τεράστιες ευθύνες αν δεν κάνει κάτι.
Η πορεία της εξωφρενικής για τράπεζα χασούρας, τη στιγμή που (φαινομενικά) έχει δεδομένη πελατεία, τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του Λαυρεντιάδη και των σε όλα συνεταίρων του, φαίνεται αναλυτικότερα στον επόμενο πίνακα.
Ο Μπαρμπανίκος,  δεν συμφωνεί με την ελεγκτική εταιρεία PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A. και τον συνεπίκουρο αυτής Ορκωτό Λογιστή, για τη συσσώρευση των ζημιών στις ….συνδεδεμένες εταιρείες. Οφείλεται απλά και σε αυτές συμπληρωματικά και όχι κύρια και αποκλειστικά. Σημασία έχει, ότι η Τράπεζα έχει υποστεί πλήγμα, εκεί που διαφημίζεται ότι πλεονεκτεί: Στις επενδύσεις κεφαλαίων (μετοχές, ομόλογα κλπ).
Η PROTON ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΉ ΤΡΑΠΕΖΑ ιδρύθηκε το 2001, με Μετοχικό Κεφάλαιο 35.000.000 €, αλλά ουσιαστικά άνοιξε πανιά με μεγάλα σχέδια για τον τραπεζικό χώρο, από το 2004. Τον Δεκέμβριο του 2005 εισάγει τις μετοχές της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αυξάνοντας το Μετοχικό της Κεφάλαιο, από 35.000.000 €, σε 202.660.000 €. Το 2006 απορροφά την επίσης μικρή ΩΜΕΓΑ Τράπεζα και αυξάνει το κεφάλαιό της, σε 281.450.000 €. Τη τελευταία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου τη παρατηρούμε στις οικονομικές της καταστάσεις, χρήσεως 2009, όπου γίνεται 361.450.000 €, πλέον υπάρχουσα υπεραξία, για τις μετοχές που διατέθηκαν σε τιμή υπέρ το άρτιο. Παρά τις συνεχείς αυξήσεις Μ.Κ., η PROTON BANK ΑΡΧΙΖΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΚΟΙΛΙΑ, τέτοια, που η κάθε αύξηση Μ.Κ. δεν φτάνει για να καλύψει τις ζημιές που εμφανίζονται και μειώνουν τη καθαρή της θέση (πραγματικά ίδια κεφάλαια). Όπως είδαμε στους πίνακες, ήδη, με το κλείσιμο της χρήσης 1/1 – 31/12/2010, η πραγματική αξία των Ιδίων Κεφαλαίων της, έχει περιοριστεί στο ποσό των 275.917.000 € !!!!! έναντι των καταβεβλημένων 446.154.000 €!!!!!!
Το ίδιο πάει να γίνει και τώρα, με τη δρομολογούμενη αύξηση Μ.Κ. κατά 50.000.000 € και την έκδοση Ομολογιακού Δανείου, μετατρέψιμου σε μετοχές, επίσης 50.000.000 €. Με τα ποσά και τη φρασεολογία επίσημων ανακοινώσεων, φαίνεται πως μερικοί εκεί μέσα, πηγαίνουν συχνά στα Καμμένα Βούρλα. Αν πάθουν κάποιο πατατράκ από το αλαλούμ των επίσημων ανακοινώσεων που δεν συμφωνούν μεταξύ τους και πουθενά δεν φαίνονται διορθωτικές, δεν θα φταίει κανένας Μπαρμπανίκος. Διαβάζοντας τα διάφορα που διαρρέουν για τα χαμένα 51.000.000 € και μελετώντας τις οικονομικές τους καταστάσεις, ένα έμπειρο μάτι καταλαβαίνει ότι πολλά δεν πάνε καλά στη PROTON BANK και δεν έχω καμία, μα καμία στεναχώρια. Απότομα ανεβαίνεις???? Απότομα κατεβαίνεις!!!!
Αξιοπρόσεκτο είναι και το διαρκές αλισβερίσι της PROTON BANK με τη Πειραιώς του Σάλα. Δεν έχουμε απλά τη παραλίγο αγορά της από τη Πειραιώς το 2008. Υπάρχουν πολλά περισσότερα….

Comments are closed.