ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Έχουμε δει μέχρι τώρα, ότι το 2010 ήταν η χειρότερη χρονιά σε όλους τους δείκτες της Ελληνικής Οικονομίας (Επειδή από τους καθικόβιους η χρήση του όρου “δείκτες” γίνεται κυρίως για τον χρηματιστηριακό τζόγο, ΠΡΕΠΕΙ να ξεκαθαρίζουμε, ότι οι δείκτες της πραγματικής οικονομίας έχουν εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά. Κοντολογίς καμία σχέση μεταξύ τους).
Με τα μέχρι τώρα γνωστοποιημένα επίσημα στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία για Α’ και Β’ τρίμηνα 2011, φαίνεται ξεκάθαρα ότι φέτος μας πάνε για νέο κραχ, για νέο αρνητικό ρεκόρ.
Με δεδομένο ότι το Α’ τρίμηνο 2011 είχαμε μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου (Εθνικού) Προϊόντος (ΑΕΠ) κατά 8,1% (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ, γιατί αυτό το αληταριό συνεχώς τα αναμορφώνει προς το χειρότερο) και το ότι το Β’ τρίμηνο 2011 είχαμε νέα (επίσημη) μείωση του ΑΕΠ κατά 6,9% σε σύγκριση με τα αντίστοιχα τρίμηνα του 2010, σημαίνει ότι στο εξάμηνο έχουμε ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ του ΑΕΠ ΚΑΤΆ 7,5% τουλάχιστον. Περιττό να πω, ότι όλοι οι επί μέρους συντελεστές υπολογισμού του ΑΕΠ, είναι αρνητικοί.

ΑΕΠ – ΕΝΝΟΙΑ
Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) (αγγλική απόδοση Gross Domestic Product – GDP), είναι η συνολική παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών της Ελληνικής Οικονομίας, που εκφράζονται αθροιστικά σε χρηματικές μονάδες, δηλαδή σε τι αντίστοιχη αγοραστική ή ανταλλακτική αξία μπορούν να μεταφραστούν, ρευστοποιούμενα σε ένα διεθνές νόμισμα (€, $). Με άλλα λόγια, είναι η συνολική αξία όλων των τελικών προϊόντων και υπηρεσιών (υλικών και άυλων αγαθών) που παράχθηκαν ΕΝΤΟΣ της χώρας μας, στη διάρκεια ενός έτους, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη, αν μέρος των παραχθέντων προϊόντων και υπηρεσιών έγινε από παραγωγικές μονάδες (επιχειρήσεις) που ανήκουν σε κατοίκους του εξωτερικό. Σημασία έχει, η παραγωγή να έχει γίνει εντός των ορίων της χώρας μας, και αν είναι τμηματική, μόνο για τα τμήματα της παραγωγής που έγιναν εντός της χώρας.
ΣΥΓΓΕΝΗΣ  ΕΝΝΟΙΑ – Ακαθάριστο Εγχώριο (Εθνικό) Εισόδημα (ΑΕΕ)
Τα “ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΑ” είναι μια πολύ πονεμένη ιστορία και ένα πεδίο, απόλυτο ξέφραγο αμπέλι, όπου ο κάθε μαλάκας μπορεί να μπαίνει, να φτιάχνει τις ιδιοτροπίες του, να μη σέβεται καθιερωμένες έννοιες, άλλος να εννοεί “ΑΥΤΟ”, ένας άλλος να αντιμετωπίζει το ίδιο γνωστικό αντικείμενο και να λέει, όχι, είναι “ΑΥΤΟ + ΕΚΕΙΝΟ” ή άλλος να λέει είναι “ΑΥΤΟ-ΕΚΕΙΝΟ” κι’ ο κάθε ανοργασμικός να αναζητά οπαδούς της δικής του μαλακίας, για να πλασάρει τα δικά του ακροβατικά.
Έτσι και εδώ, άλλοι λένε ότι είναι το ίδιο πράγμα, δηλαδή ΑΕΠ = ΑΕΕ. Άλλοι διαφωνούν (μάλλον οι περισσότεροι) και λένε ότι για τον υπολογισμό του Ακαθάριστου Εγχώριου Εισοδήματος, λαμβάνεται υπόψη και το εισόδημα που αποκτούν οι κάτοικοι της χώρας στο εξωτερικό. Σύγχυση προκαλούν και οι έννοιες “εγχώριο” και “εθνικό” αλλά ποιος νοιάζεται, όταν θέλει να πουλήσει τη δική του πραμάτεια (οικονομική θεωρία).
ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος – ΑΛΑΛΟΥΜ
Και εδώ γίνεται της μπιρμπίλως!!!! Έχω υπόψη μου ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) διαφορετικούς τρόπους υπολογισμού του ΑΕΠ, που ….ανακαλύφθηκαν, μόνο και μόνο για να διαφέρουν, αφού η αφετηρία τους είναι κοινή = Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΩΡΑΣ!!! – Είναι το μπάχαλο που σας λέω για τα “Οικονομολογικά” όπου ο κάθε μαλάκας κατασκευάζει δικούς του όρους και ορολογίες!!! Επειδή εγώ απέχω από τέτοια (που εν πολλοίς είναι και άχρηστα στη πράξη, γι’ αυτό όλοι οι κοπρίτες πέφτουν πάντα έξω), δεν σκοπεύω να απλωθώ, αλλά θα σας περιγράψω με λίγα λόγια, τη μέθοδο υπολογισμού, που κατά τη γνώμη μου αποδέχεται, το 90% των οικονομολόγων. Αν αναρωτιέστε γιατί δεν επιβάλουν όλοι αυτοί την άποψη, η απάντηση είναι απλή και υπάρχει και στο δικό σου μυαλό.
Η διαστροφή της “Περί Χρήματος Θεωρίας”, έγκειται στην ιδιομορφία, ότι οι κατέχοντες διεθνώς τα παγκόσμια χρηματοκιβώτια, κερδίζουν ευκολότερα και πολύ περισσότερα, όταν εμφανίζεται η οικονομική αναρχία, το διεθνές οικονομικό αλαλούμ, την οποία εντέχνως τη προκαλούν. Δηλαδή εδώ είναι η πραγματική δικτατορία, όπου οι κατέχοντες τη πλειοψηφία του χρήματος και όχι της επιστημονικής γνώμης, επιβάλουν μέσα από την ιδιοκτησία των “διάσημων” Οικονομικών Σχολών, κάθε φορά οικονομικές θεωρίες που μεταξύ τους αντιφάσκουν, αλλά συμφέρει να υπάρχουν, διότι προσφέρουν την εύκολη δικαιολόγηση κάθε οικονομικής απάτης. Η διαφορετικότητα της μεθόδου υπολογισμού του ΑΕΠ, βεβαίως και δίνει διαφορετικά αποτελέσματα, που όμως για το τελικό αποτέλεσμα κρίνονται επουσιώδη, διότι η αφετηρία όλων των κατασκευαστών είναι κοινή, αλλά πρέπει να ….πρωτοτυπήσουν!!!!
ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΕΠ – Ακκαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος
Για να υπολογισθεί το ΑΕΠ (=
GDP), συγκεκριμένου έτους, λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω παράγοντες:
C = Κατανάλωση (Consumption) = είναι η δαπάνη που πραγματοποιούν τα ιδιωτικά νοικοκυριά (όλοι) για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών.
I = Επένδυση (investment) = η δαπάνη για την αγορά κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, αποθεμάτων και κτιρίων, συμπεριλαμβανόμενης και της δαπάνης για την αγορά νέων κατοικιών.
G = Δημόσιες δαπάνες (Goverment purchase) = οι δαπάνες για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποιούν η κυβέρνηση, η τοπική αυτοδιοίκηση και οι χρηματοδοτούμενες από αυτές υπηρεσίες (ΝΠΔΔ, Ιδρύματα, κλπ). π.χ. τυφλά αεροσκάφη για την αεροπορία!!!!
(X − M) = Καθαρές εξαγωγές (net exports) = δαπάνη για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται στην εγχώρια οικονομία και αγοράζονται από αλλοδαπούς (εξαγωγές) ΜΕΙΟΝ τη δαπάνη για την αγορά ξένων αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται στην εγχώρια οικονομία (εισαγωγές).
Και όλα μαζί με τον τύπο: ΑΕΠ =
GDP = C + I + G + (X − M)
ΑΠΟΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΑΕΠ: Επειδή όμως από έτος σε έτος υπάρχει διαφοροποίηση του Δείκτη Τιμών λόγω πληθωρισμού, γίνεται αποπληθωρισμός του ΑΕΠ
(GDP) του ερευνώμενου έτους, έως το έτος βάσης (σύγκρισης), ώστε να μιλάμε για πραγματικές (όμοιες) τιμές. Ο Δείκτης Τιμών του ΑΕΠ (αριθμοδείκτης) που υπολογίζει τις μεταβολές όλων των τιμών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται εντός της χώρας, δηλαδή του ΑΕΠ της οικονομίας μας, ισούται με τον λόγο του Ονομαστικού ΑΕΠ έτους βάσης (σύγκρισης) προς το Ονομαστικό ΑΕΠ π.χ. του τελευταίου έτους (ή όποιου έτους επιλέγουμε) επί το εκατό.
Ελπίζω να σας φώτισα, γιατί έτσι κι’ αλλιώς θα καεί ο κώλος μας πλέον.

Comments are closed.