Άστα να πάνε… Και μη χειρότερα…. Πραγματικά πολλά και βαριά τα κόστη των προειλημμένων αποφάσεων και πολλά τα οφέλη για τη κατασκευή του δρόμου προς τη τσέπη της …εσωτερικότητάς τους!!!!  ….και -αμώ τη θεωρία σου μακακαντρίκο…

Comments are closed.