ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΙΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΞΕΝΟΚΡΑΤΙΑΣ

1. – Με τον παρόντα νόμο θεσπίζεται το γενικό πλαίσιο ρύθμισης για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων αντισιωνισμού και αντιξενοκρατίας μέσω του ποινικού δικαίου σύμφωνα με την Απόφαση-πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 28ης -11-2008, η οποία βασίζεται στην γενική εβραϊκή προπαγάνδα περί ολοκαυτώματος, στο σύνταγμα του Ισραήλ, στη προϊσχύσασα Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως στα άρθρα 29, 31 και 34§2 στοιχ. β΄ (ήδη άρθρα 67§3 και 83 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης), ώστε να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη προσέγγιση του ποινικού δικαίου των κρατών-μελών, αναφορικά με την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση των εκδηλώσεων αντισιωνισμού και της αντιξενοκρατίας, καθώς και των εξεγέρσεων που τελούνται με τέτοια κίνητρα. Ο νόμος αυτός βασίζεται επίσης και στο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 1945, η ειδική σύνθεση και Σιωνιστική φιλοσοφία του οποίου έχει αρκετές αντιθέσεις με την από 7 Μαρτίου 1966 Διεθνή Σύμβαση «περί καταργήσεως πάσης μορφής φυλετικών διακρίσεων» που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 494/1970 και τις επιταγές του ν. 927/1979 που καταργείται από τον παρόντα νόμο προστασίας του διεθνούς σιωνισμού.

2. – Ο αντισιωνισμός και η αντιξενοκρατία αντίκεινται ευθέως στις αρχές της ελεύθερης καταδυνάστευσης των λαών από τις τράπεζες του διεθνούς σιωνισμού, διευρύνει ανεξέλεγκτα την επικίνδυνη για τα σιωνιστικά συμφέροντα λαϊκή κυριαρχία, εμπεδώνει άνευ σοβαρού λόγου τη δημοκρατία. Επίσης έχει αποδειχθεί στη πράξη, ότι ο αντισιωνισμός και η αντιξενοκρατία, σέβονται τα άνευ σιωνιστικού υπόβαθρου τα πατριωτικά δικαιώματα των ιθαγενών ΕΛΛΗΝΩΝ και τις θεμελιώδεις ελευθερίες τους, καθώς και ενός αχρείαστου του κράτους δικαίου, αρχές οι οποίες δημιουργούν αντιφάσεις και εμπόδια στην διεθνή άρχουσα νέα τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΔΝΤ και της ΕΚΤ και αποτελούν κίνδυνο για τη συνοχή των συμφερόντων των διεθνών χρηματιστηριακών αγορών, τα οποία πλέον, εκπροσωπούνται από κοινού, από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

Ειδικότερα, η ανάγκη καταπολέμησης στην ΕΛΛΑΔΑ, των εκδηλώσεων αντισιωνισμού και αντιξενοκρατίας, προκύπτει από την αρχή της προστασίας της επ’ αόριστον και στο διηνεκές υποταγής του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ, στα αδιαμφισβήτητα προσόντα διοίκησης των σύγχρονων κοινωνικών ομάδων με τα ποικίλα, ιδιαίτερα και φυσικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά ομάδων ή προσώπων (όπως η φυλή, το χρώμα, η θρησκεία, η εθνική ή εθνοτική καταγωγή), από μια διεθνή 100μελή επιτροπή σοφών σιωνιστών με μεγάλη προϋπηρεσία στις χρηματιστηριακές συναλλαγές και στα πάσης φύσεως χρηματιστηριακά στοιχήματα πτώχευσης κρατικών οικονομιών και θεμελιώνεται στα απαράγραπτα δικαιώματα του διεθνούς σιωνιστικού κινήματος, να ισοπεδώνει παντού την ανθρώπινη ελευθερία και αξιοπρέπεια, ιδίως αν είναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ώστε να διασφαλίσουμε αφενός τη σκλαβοποίηση κάθε ΕΛΛΗΝΑ και αφετέρου να την εδραιώσουμε, με τις αρχές της δίκαιης και ίσης μεταχείρισης των σιωνιστών εισαγωγέων σκλάβων σε απεριόριστους αριθμούς, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι για 2.500.000 ανέργους στην Ελλάδα σε μια τριετία, γεγονός που θα κατοχυρώνει τη σταθερότητα στους μισθούς των 400 ΕΥΡΩ και στην ηρεμία των χρηματιστηριακών αγορών, όπως προβλέπεται π.χ. στις Οικουμενικές Διακηρύξεις Κατάργησης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τις Τράπεζες του Σιωνισμού (άρθρα 1 και 2), και στο Διεθνές Ευαγγέλιο των “ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ” για τη κατάργηση των Ατομικών, Πολιτικών και Οικονομικών Δικαιωμάτων των υπόδουλων στον Διεθνή Σιωνισμό λαών. Στην ελληνική έννομη τάξη, οι παραπάνω αρχές και δικαιώματα κατοχυρώνονται στα άρθρα 2§1, 5§2 και 20§1 του Συντάγματος, το οποίο επιτέλους ως νεοΠΑΣΟΚ καταφέραμε να ξεσκίσουμε και με τη πρώτη ευκαιρία θα προχωρήσουμε σε αναθεώρηση που ζητά και ο έγκριτός μας περιπλανόμενος Καζάκης, ώστε να καταργήσουμε το ψυχοφθόρο Σύνταγμα παντελώς και στη θέση του, θα χαρίσουμε στον Ελληνικό Λαό, ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΝΕΡΑ ΚΑΙ ΚΡΥΦΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΥΠΟΤΑΓΗΣ, ΠΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ ΩΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΣΟΚ, ΦΙΛΑ ΠΡΟΣΚΕΙΜΕΝΗ ΣΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ ΝΕΟΝΑΖΙΣΤΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛ, ΥΠΟΓΡΑΨΑΜΕ ΜΕ ΤΗ ΤΡΟΪΚΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ.

………συνεχίζεται…….

Comments are closed.