ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ “ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ”, ΤΟΥ ΤΕΡΑΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ, ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΘΕ ΕΝΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΙ ΤΟΝ ΠΙΟ ΑΔΙΣΤΑΚΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ, ΟΠΩΣ ΒΓΑΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΡΩΣΤΗΜΕΝΟ ΜΥΑΛΟ ΕΝΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗ, ΕΝΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΕΝΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΚΑΓΚΑ…. ΜΑΣ ΔΙΑΤΑΖΕΙ:

1. – Με τον παρόντα νόμο θεσπίζεται… …. …. …. (από το προηγούμενο)
…. …. 3. – Οι αντισιωνιστικές και αντιξενοκρατικές εκδηλώσεις συνιστούν απειλή για τις ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ομάδες και τους ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΑΡΧΙΣΙΩΝΙΣΤΕΣ, που γίνονται στόχος των λαϊκών εξεγέρσεων, και γι’ αυτό απαιτείται η παροχή από το σιωνοκρατούμενο κράτος αυξημένου βαθμού προστασίας του διατραπεζικού σιωνισμού, με τη λήψη ποικίλων μέτρων, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων, και των πλέον ρατσιστικών μέσων του ποινικού δικαίου που το αλλάζουμε ειδικά κατά των αντιδράσεων του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ λαού, ώστε με αδιάκοπες πολιτικές διώξεις, να επιβάλλονται αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις τόσο κατά της ύπαρξης φυσικών προσώπων τα οποία διαμαρτύρονται δημοσίως και φωναχτά κατά του διεθνούς σιωνισμού-ρατσισμού, όσο και κατά των νομικών προσώπων που πιθανόν να εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο με τους φωνασκούντες αντισιωνιστές.
Στην Ελληνική έννομη τάξη, οι συμπεριφορές που αποβλέπουν στη διατήρηση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΥ δεν έχουν ποινικοποιηθεί ως εγκλήματα, όπως φαίνεται και με τον προαναφερθέντα ν. 927/1979, τον οποίο καταργούμε κατά παραγγελία των σιωνιστών αφεντικών μας. Είναι άλλωστε δεδομένο, ότι ο παραπάνω νόμος έχει εφαρμοστεί ελάχιστα και ήδη κρίνεται από όλους τους διεθνείς και τραπεζικούς σιωνιστικούς κύκλους ανεπαρκής, ενόψει των σοβαρών προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας σαν ισόβιο θύμα των διεθνών χρηματιστηριακών αγορών και των πολυπολιτισμικών χρηματιστηριακών στοιχημάτων, για τη μετάβασή μιας άχρηστης και ασήμαντης πλέον ΕΛΛΑΔΑΣ σε μια Ελληνοφάγα διεθνή κοινωνία, όπου η ισότιμη προστασία όλων των βιαστών του ελληνικού λαού σιωνιστών, ανεξάρτητα από τα ιδιαίτερα φυσικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά τους ή τους ανώμαλους γενετήσιους-σεξουαλικούς παιδεραστικούς προσανατολισμούς τους, προβάλλει ως πρωταρχική υποχρέωση,  την αιώνια υποδούλωση Ελληνικού κράτους.
Για το λόγο αυτό, δηλαδή, για τη καθυπόταξη κάθε ελεύθερης Ελληνικής Πατριωτικής φωνής, θεωρείται επιβεβλημένη η εισαγωγή ενός πλέον φασιστικού νεοναζιστικού επικαιροποιημένου και βελτιωμένου καταναγκαστικού νομοθετικού τερατουργήματος, σε αντικατάσταση του προηγουμένου, ώστε να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικότερα οι σοβαρές μορφές εκδήλωσης αντισιωνιστικών και αντιξενοκρατικών συμπεριφορών.

4. – Κάθε προσπάθειά μας, για την εγκληματικοποίηση και την υπερποινικοποίηση των εκδηλώσεων αντισιωνισμού και αντιξενοκρατίας, ενέχει τον κίνδυνο να μας πάρουνε χαμπάρι τι κοπρίτες είμαστε, λόγω κατάφορης προσβολής του ατομικού δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης (βλ. άρθρο 10 της EΣΔΑ και άρθρα 14-16  του Συντάγματος), γι’ αυτό και το περιεχόμενο των σχετικών ποινικών τυποποιήσεων δικαιολόγησης από τα πολιτικά στρατοδικεία μας, των δεδομένων εκ προοιμίου καταδικαστικών αποφάσεων, που πρέπει να λαμβάνουμε πλέον ως σιωνιστικό καθεστώς εισβολής και κατοχής, θα πρέπει ψευδώς να αναφέρεται, πως τάχα βασιζόμαστε στα άρθρα 10§2, 14 και 17 της ΕΣΔΑ, στα άρθρα 19§§2, 3 και 21 του Διεθνούς Συμφώνου του ΟΗΕ  για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και στα άρθρα 5§§1,2, 16§1εδ.2 και 25§3 του Συντάγματος, ασχέτως αν το έχουμε ήδη καταλύσει ή αν σε λίγο καιρό θα το καταργήσουμε παντελώς σαν άχρηστο για τους σκοπούς του διατραπεζικού διεθνούς σιωνισμού.
Είναι αυτονόητο, ότι πρέπει να αποφεύγεται η άσκηση ποινικής δίωξης των ρατσιστικών συμπεριφορών των φίλων σιωνιστών, μετά από έγκληση ατόμων και ομάδων, που εν τω μεταξύ έχουμε προαποφασίσει να τους αλλάξουμε τα φώτα. Τέτοιες υποθέσεις θα οδηγούνται κατ’ ευθείαν στο αρχείο με εμετάκλητες αποφάσεις ειδικών εισαγγελέων, που θα επιλέξουμε με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, για τη προστασία των διεθνιστικών χαρακτηριστικών του σιωνισμού και για τη προστασία κάθε σιωνιστή βιαστή, με ανώμαλο γενετήσιο-σεξουαλικό παιδεραστικό προσανατολισμό.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, για τη μετατροπή σε νόμο δια του παρόντος νομοσχεδίου, της προαναφερθήσας ειλημμένης ρατσιστικής κατά Ελλήνων απόφασης-πλαίσιο, αποδόθηκε πρωταρχική σημασία στην προσφορότητα κάθε συγκεκριμένης λαϊκής αντίδρασης να παράγει άμεσο και επικείμενο κίνδυνο, τόσο συνολικά για την επικράτηση του χουντοφασιστικού σιωνιστικού καθεστώτος μας, όσο και ειδικότερα για τα δικαιώματα της κάθε σιωνιστικής ρατσιστικής ομάδας ή του προσώπου κατά των οποίων στρέφεται ή των διεθνών χρηματιστηριακών αγορών που ελέγχουν οι σιωνιστικές οργανώσεις.

5. – Με τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου δημιουργείται ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό φασιστικό-νεοναζιστικό πλαίσιο, για την εξουδετέρωση όλων των αντιδράσεων αντισιωνισμού και της αντιξενοκρατίας, και εγκληματοποιείται επιτυχώς, οποιαδήποτε αντίδραση που εκδηλώνεται με τα γνωστά επικίνδυνα πατριωτικά κίνητρα, καλύπτοντας συγκεκριμένες και ειδικότερες πτυχές του θέματος, εισάγοντας νομικά μέσα προστασίας του διεθνούς σιωνισμού-ρατσισμού και προβλέποντας άγρια καταδίωξη των αντιφρονούντων ΕΛΛΗΝΩΝ, στους οποίους και θα επιβάλλονται οι πλέον αυστηρές και αποτελεσματικές κυρώσεις, όταν σκέππτονται και όταν πιστεύουν, ότι δικαιούνται να ζουν σαν ελεύθεροι ΕΛΛΗΝΕΣ. Ειδικότερα:
α. – Εξασφαλίζεται ότι η διερεύνηση της εγκληματοποίησης και της ποινικής δίωξης των εκδηλώσεων αντισιωνισμού και αντιξενοκρατίας γίνεται με συνοπτικές διαδικασίες αυτεπάγγελτα, με εξουσίες έκτακτου στρατοδικείου (γι’ αυτό και η εκ προοιμίου αναφορά μας στο Διεθνές Στρατοδικείο του ….1945!!!!) και δεν εξαρτάται από αναφορές ή καταγγελίες ανύπαρκτων θυμάτων, τα οποία συχνά είναι ή μπορεί να είναι μέλη της άρχουσας διεθνούς σιωνιστικής νέας τάξης, τα οποία πρέπει να αποφεύγουν την εμφάνισή τους στις στημένες ιδιαιτέρως δικαστικές διαδικασίες, γιατί διαρκώς θα φαίνεται η πραγματική εθνική καταγωγή τους και θα ταυτίζονται με ευκολία με το σιωνιστικό και ρατσιστικό και ανθελληνικό χουντοφασιστικό καθεστώς μας.
β. – Θεσπίζεται η διοικητική ευθύνη των νομικών προσώπων που εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο σε εκδηλώσεις αντισιωνισμού και αντιξενοκρατίας ή στη διάπραξη εγκλημάτων (που καθιερώνουμε δια του παρόντος τερατουργήματος) με τέτοια πατριωτικά κίνητρα. Δηλαδή όπως και επί χούντας, έτσι και ένα άτομο, που θα στραφεί κατά του σιωνιστικού καθεστώτος εισβολής και κατοχής, είναι μέλος ενός συλλόγου, για προληπτικούς λόγους προστασίας του σιωνιστικού καθεστώτος μας, μαζί με το άτομο, διαλύουμμε σε θαλάμους αερίων και τον σύλλογο στον οποίο ανήκε ο αντισιωνιστής επαναστάτης.
γ. – Επεκτείνεται η προστασία και σε ομάδες ή πρόσωπα που δεν προσδιορίζονται μόνο με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή τους (όπως δυστυχώς συμβαίνει με τους φίλους του προέδρου μας σιωνιστές) αλλά και με βάση τον ανώμαλο γενετήσιο-σεξουαλικό τους προσανατολισμό (όπως π.χ. έχει γίνει σε ελεύθερες χώρες εναντίον του Γούντι Άλλεν και άλλων διάσημων παιδεραστών, που κατά σύμπτωση είναι σιωνιστές, ή όπως μπορεί να συμβεί με έναν χοντρό υπουργό, που του αρέσει να κουνά σαν βάρκα τον κώλο του πέρα-δώθε και πάνω-κάτω δημοσίως και πάντα με το χαμόγελο). Επίσης, εκτός από τις προσβολές εναντίον ομάδων ή προσώπων, που τα εγκληματοποιήσαμε, αξιόποινες θεωρούνται και οι αντισιωνιστικές και αντιξενοκρατικές εκδηλώσεις, που στρέφονται κατά πραγμάτων (κινητών ή ακινήτων), τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως ή κατ’ αποκλειστικότητα από τις παραπάνω σιωνιστικές ομάδες ή πρόσωπα επιφανών σιωνιστών, (όπως π.χ. θρησκευτικά αντικείμενα, εθνικά σύμβολα, οίκοι λατρείας, χώροι διαμονής, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, κλπ που κατασκευάστηκαν για να πιστοποιούν το λεγόμενο ολοκαύτωμα).
δ. – Για τα εγκλήματα που αναφέρονται στο άρθρο 1§1 στοιχεία γ΄και δ΄ της απόφασης – πλαίσιο απαιτείται η ύπαρξη αμετάκλητης απόφασης είτε Ελληνικού είτε διεθνούς δικαστηρίου.
ε. – Παρέχεται το δικαίωμα παράστασης πολιτικής αγωγής νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων, που εδρεύουν στην Ελλάδα, σε δίκες που αφορούν εγκλήματα που ευγενώς καθιερώνει το σιωνιστικό καθεστώς εισβολής και κατοχής δια του παρόντος και μόνο για την υποστήριξη της κατηγορίας, υπό την προϋπόθεση να περιλαμβάνονται, με οποιοδήποτε συμβουλευτικό καθεστώς (γενικό, ειδικό, roster) στο σχετικό κατάλογο που τηρείται από το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ECOSOC). Τέτοιες ιδιότητες, για παράδειγμα, έχει το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Αθηνών (ΚΙΣ).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΠΑΡΜΠΑΝΙΚΟΥ:
1.– “ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ” δεν υπάρχουν σε δημοκρατικά καθεστώτα. Στα δημοκρατικά καθεστώτα πρώτα ψηφίζονται με πραγματικά δημοκρατικές διαδικασίες οι ΝΟΜΟΙ-ΠΛΑΙΣΙΟ με σεβασμό στα δικαιώματα ενός ΕΘΝΟΥΣ και βάσει των Νόμων και κυρίως ενός Συντάγματος που πραγματικά σέβεται τα ατομικά και συλλογικά πατριωτικά δικαιώματα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ.
2.– ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ λαμβάνουν μόνο τα σιωνιστικά-φασιστικά-ναζιστικά καθεστώτα, τα οποία εκ των υστέρων προσπαθούν να νομιμοποιήσουν (όπως παραπάνω) τις ρατσιστικές αποφάσεις που έχουν πάρει για να κυνηγούν οποιονδήποτε αντιφρονούτντα, που τολμά, σκέφτεται και συμπεριφέρεται πατριωτικά-ΕΛΛΗΝΙΚΑ.
3.– Το τερατούργημα που υπάρχει στη σελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης – Kείμενο νομοσχεδίου – εμφανίστηκε εμέσως μετά την επίσκεψη στην Ελλάδα και τη συνάντησή τους με υπουργούς της κυβέρνησης φιλοσιωνιστών των Αθηνών, των εκπροσώπων  του Παγκόσμιου Εβραϊκού Κογκρέσου, όταν υπουργός Δικαιοσύνης ήταν ακόμα ο Καστανίδης. Το ρατσιστικό τερατούργημα σε βάρος των ατομικών δικαιωμάτων του Ελληνικού λαού, είναι τόσο ακραίο και φασιστικό, που η καθυστέρηση έγκρισής του από το κοινοβούλιο των πουλημένων δικτατορίσκων, κάτι λέει.
ΚΙ’ ΕΜΕΙΣ ΚΑΤΙ ΛΕΜΕ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΘΑ ΛΕΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ.

1 Trackback or Pingback