Τ ό π ε ..και … Τ ό κ α ν ε !!!!!!

Οι περιφερειάρχες που θα σύρουν τον σύγχρονο χορό του ΠΑΣΟΓΚΟΥ και θα καταγκρεμοτσακιστούν, θα έχουν άρωμα γυναίκας και θα υποστούν την ατιμία της ήττας.
Λίγο αξύριστες δεν λέω, αλλά στις περιφέρειές τους σκίζουν.
Η Μίχας είναι αναγκαίο κακό και στο κάτω – κάτω έκανε φιγούρα περιφερειάρχισσας για πολλές μέρες και εγώ δεν ήθελα κενό στο κάντρο μου.
Κι ας του απίστησαν οι Μπατζελο-Μπιρμπιλο-Γκερέκαινες, ο Γκαγκάς δεν κρατά κακίες και να δείτε που στη ΔΕΘ, θα ανακοινώσει κοινωνικά μέτρα υπέρ των εξώγαμων Εβραίων. Ακόμα και Υφυπουργείο σκέφτεται (τρόπος του λέγειν) να δώσει.
Εδώ, παρότρυνε τις δοτές περιφερειάρχισσες να τον μιμηθούν και να διορίσουν και αυτοί κι’ άλλες γυναίκες αρωματικές σαν αντιπεριφερειάρχισσες…….
Τα μεσημεριανά τρελοχάπια μάλλον δεν τα είχε ανάγκη και δεν τα πήρε……
Η Τατούλης δεν κρατιότανε από τον ηρωισμό της και κραύγαζε αδιάκοπα:
….και στον γκρεμό να πέσωωωωωω
πάλι δεν θα πονέσωωωωωω…….!!!!

Απάντηση