==== Όπως αναμενόταν, τους υποδέχθεικε διακριτικά, ο υπουργός οικονομικών. Το ειδικά διασκευασμένο μπόϊγκ γκ γκ, προσγειώθηκε στο άκρο του αριστερού διαδρόμου, έκανε χαρούμενο μερικά ζιγκ-ζαγκ μόλις αντίκρισε τον περιφερειακό του Μπενιζέλου και αντί άλλου χαιρετισμού, το έκανε σούζα, κλείνοντάς του το μάτι.

Από τη πλευρά του ο χοντρός καταπατητής του συντάγματος, κούνησε τη δεξιά χείρα του και λικνίστηκε εκατέρωθεν, εις ανταπόδοση της τιμής από το θηρίο της “Air Troikanos”.

Συνέχεια δεν έχουμε, διότι αμέσως 19 διμοιρίες των ΜΑΤ, διαζευγμένες με 24 διμοιρίες των ομάδων “ΖΗΤΑ”, έβγαλαν τα εργαλεία τους και απομάκρυναν τους περίεργους.

Την ανταπόκριση και το φωτοαποτέτοιο, τα έστειλε ο Θάνος.

Απάντηση