=== Ο κ. Δημήτριος Παπαχρήστος από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μου κοινοποίησε το παρακάτω ενημερωτικό, σχετικά με την εγγραφή και έναρξη μεταπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Στατιστικής, με θέμα  ‘‘ Στατιστικές Μέθοδοι στην Κτηματαγορά ’’:

=== ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Γραφείο: Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, 2ος όροφος
Τηλ: +30 210 8203681, +30 210 8203585 Fax: +30 210 8203692
Email: [email protected]

Την πορεία της Ελληνικής Κτηματαγοράς πρέπει πια να χαράζουν και να διαχειρίζονται στελέχη καλά καταρτισμένα, δηλαδή καλά εκπαιδευμένοι επιστήμονες, που θα έχουν άριστες δεξιότητες.

  • Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών κατά ISO
  • Οι Απόφοιτοι μπορούν να Πιστοποιηθούν ως Επαγγελματίες

Εκτιμητές με βάση τα Πρότυπα της TEGΟVA (European Group of Valuers’ Associations ) :

  • EXPERT VALUER
  • BANK VALUER
  • INSURANCE VALUER
  • Υψηλός Δείκτης Απορρόφησης Αποφοίτων 94%
  • Τα μαθήματα διεξάγονται κάθε εβδομάδα εκτός αργιών και διακοπών :
  • Παρασκευή 18:00 21:00
  • Σάββατο 11:00 14:00

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές έως 10/10/2011

http://masterst.aueb.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Αιτήσεις ‐ Εγγραφές
Οι αιτήσεις γίνονται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, γραφείο 207, Ευελπίδων 47A και Λευκάδος 33 και ηλεκτρονικά από τη διεύθυνση:  http://masterst.aueb.gr & www.stat‐athens.aueb.gr ,  τηλ.: 210‐8203681 τηλ/fax: 210‐8203692,  e‐mail: [email protected]
Το όραμα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής είναι να προσφέρει στους σπουδαστές του ένα διεθνούς επιπέδου μαθησιακό και ερευνητικό περιβάλλον.
Η ανάπτυξη των μεταπτυχιακών κατευθύνσεων και οι ερευνητικές δραστηριότητες των διδασκόντων ενισχύουν και κεφαλαιοποιούν τη δεσπόζουσα θέση του Τμήματος στο χώρο της Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Στατιστικής.
Η πρόσκληση για διδασκαλία στο εν λόγω Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Καθηγητών διεθνούς φήμης ωφελεί το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, γιατί εξασφαλίζει ότι το περιεχόμενο των μαθημάτων είναι εκσυγχρονισμένο, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (standards).
Το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποτελεί το μοναδικό αμιγές Τμήμα Στατιστικής της χώρας.
Με σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα, το Τμήμα Στατιστικής προσφέρει μεταπτυχιακές σπουδές υψηλού επιπέδου έχοντας ως κύρια κατεύθυνση την εκπαίδευση επιστημόνων από διάφορες επιστημονικές περιοχές στις μεθόδους της Στατιστικής και στις εφαρμογές της στις περιοχές της Εκπαίδευσης, των Ασφαλιστικών Οργανισμών, της Κτηματαγοράς, της Ιατρικής και Φαρμακευτικής καθώς και της Λήψης Αποφάσεων, ώστε οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις μεθόδους αυτές για επίλυση των ποσοτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην επιστήμη τους. Ένας άλλος στόχος των Μεταπτυχιακών Σπουδαστών είναι η προετοιμασία διδακτόρων Στατιστικής Επιστήμης.
Το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, που διαρκεί δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα για εκπαίδευση και ένα επιπλέον εξάμηνο για την εκπόνηση διατριβής, απευθύνεται σε πτυχιούχους που έχουν παρακολουθήσει μαθήματα Στατιστικής στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τους.
Το πρόγραμμα μερικής φοίτησης αποτελείται από πέντε ανεξάρτητες κατευθύνσεις που είναι οι εξής:
• Εφαρμοσμένη Στατιστική για Εκπαιδευτικούς και Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών
• Στατιστικές Μέθοδοι στη Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών
• Στατιστικές Μέθοδοι στην Κτηματαγορά
• Στατιστικές Μέθοδοι στην Ιατρική και Φαρμακευτική
• Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων
http://masterst.aueb.gr & www.stat-athens.aueb.gr τηλ.: 210-8203681
Οι κατευθύνσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Στατιστικής, δίνουν αξία στους αποφοίτους, γιατί τους εξασφαλίζουν επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.
Επίσης, όλες οι Κατευθύνσεις παρέχουν υψηλής στάθμης μαθήματα σε εκείνους τους σπουδαστές που ενδεχομένως επιθυμούν να συνεχίσουν για διδακτορικές σπουδές.
Οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Τμήματος Στατιστικής, μετά την αποφοίτησή τους, έχουν πολύ υψηλά ποσοστά απορρόφησης από την αγορά εργασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας, κατά μέσο όρο, το 94% των αποφοίτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Στατιστικής βρίσκει εργασία μέσα σε 6 μήνες μετά την αποφοίτησή του.
Σήμερα, οι απόφοιτοί μας βρίσκονται σε κορυφαίες θέσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Η υψηλή στάθμη στην επίδοση των μεταπτυχιακών μας αποφοίτων αναγνωρίζεται όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών.
Γι’ αυτό υποψήφιε μεταπτυχιακέ σπουδαστή θα πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη ότι οι σπουδές σου στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Στατιστικής θα σε βοηθήσουν αποτελεσματικά στην επαγγελματική σου σταδιοδρομία.
Είναι η ώρα να πάρεις την καλύτερη απόφαση για τον εαυτό σου και για το μέλλον σου, καθώς οι γνώσεις που αποκομίζει ο Μεταπτυχιακός Σπουδαστής
από τα Προγράμματα του Τμήματος Στατιστικής μπορούν να εφαρμοσθούν στην πράξη, στον εργασιακό χώρο.
Συνεπώς, υποψήφιε η επιλογή σου για μεταπτυχιακές σπουδές, είναι ένα μεγάλο βήμα για την ίδια σου τη ζωή, αφού εσύ θα επενδύσεις σημαντικό χρόνο για τις γνώσεις σου και τη μελλοντική σου απασχόληση.
Επιλέγοντας να σπουδάσεις στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Στατιστικής, είναι σαν να επιλέγεις ταυτόχρονα μία καλή θέση εργασίας, αφού η αγορά εργασίας ενδιαφέρεται για την ποιότητα των σπουδών σου και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων σου.
Την πορεία της οικονομίας πρέπει να χαράζουν και να διαχειρίζονται στελέχη καλά καταρτισμένα, δηλαδή καλά εκπαιδευμένοι επιστήμονες, που θα έχουν άριστες δεξιότητες.
Αγαπητέ υποψήφιε, επιλέγοντας το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής, να γνωρίζεις ότι βοηθάς αποτελεσματικά την ανέλιξή σου στον απαιτητικό χώρο της εργασίας, αφού όλες οι Κατευθύνσεις έχουν αυτό το στόχο.
http://masterst.aueb.gr & www.stat-athens.aueb.gr  τηλ.: 210-8203681

Απάντηση