….Φυσικά, δεν έχει πάρει απάντηση στην αρχική!!!!!

 === Τα κερδοσκοπικά παιχνίδια των brokers με στοίχημα την κατάρρευση της χώρας.  
 === Στάλθηκε από Γιώργο Δημόπουλο

Απάντηση