Νομιμοποιούνται αυθαίρετα και στους παραδοσιακούς οικισμούς

10 Νοεμβρίου 2011
by ΜπαρμπαΝίκος Αρβανίτης
 === Στο 20% η δόμηση σε δασικές εκτάσεις – Ανοίγει ο δρόμος για τα πετρελαιοκίνητα – Μπαράζ τροπολογιών από τους βουλευτές.
 === Την τακτοποίηση αυθαιρέτων σε παραδοσιακούς οικισμούς ή παραδοσιακά τμήματα πόλεων επιτρέπει σειρά τροπολογιών στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος για τον νέο τρόπο έκδοσης αδειών δόμησης και άλλες διατάξεις.
 === Οι βουλευτικές τροπολογίες, οι οποίες υιοθετήθηκαν από το ΥΠΕΚΑ, προκάλεσαν ένταση ακόμη και στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Ιδιαίτερα έντονες ήταν οι αντιδράσεις των βουλευτών κ.κ. Απόστολου Κακλαμάνη και Κώστα Καρτάλη.
===  Μάλιστα, ο κ. Καρτάλης καταψήφισε τις τροπολογίες καθώς και το άρθρο 42 με τις λοιπές διατάξεις εκφράζοντας τις επιφυλάξεις του.
 === Από το πλήθος των τροπολογιών που κατατέθηκαν ξεχωρίζει μία, βάσει της οποίας σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις μπορεί το 20% να είναι οικοδομήσιμο για την κατασκευή συνοδών εγκαταστάσεων σε τουριστικές υποδομές (π.χ. γκολφ, πισίνες, γήπεδα τένις κ.ά.).
=== Μάλιστα, για τις εκτάσεις αυτές θα επιτρέπεται ακόμη και η κατά κυριότητα και με αντάλλαγμα παραχώρηση σε τρίτους. Εως σήμερα επιτρεπόταν η οικοδόμηση 10% του δάσους ή των δασικών εκτάσεων που είχαν παραχωρηθεί στον ΕΟΤ ή σε όσους είχαν σύμβαση με τον οργανισμό.
Επίσης, με τις νέες τροπολογίες ανοίγει ο δρόμος για την πετρελαιοκίνηση ΙΧ αυτοκινήτων, τεχνολογίας Euro 5 και Euro 6 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Οι χθεσινές τροπολογίες οδηγούν σε ανατροπές της δασικής νομοθεσίας όπως και του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. Ειδικότερα:
1. Μπορούν να νομιμοποιηθούν αυθαίρετες κατασκευές σε παραδοσιακούς οικισμούς ή τμήματα πόλης, εφόσον η κατασκευή τους έχει ολοκληρωθεί πριν τη δημοσίευση της πράξης χαρακτηρισμού του οικισμού ή τμήματος της πόλης ως παραδοσιακού.
Ωστόσο και για τις υπόλοιπες αυθαίρετες κατασκευές (που ολοκληρώθηκαν μετά την πράξη χαρακτηρισμού) μπορεί να υποβληθεί από τον ιδιοκτήτη αίτημα στην ειδική επιτροπή που συστήνεται στην έδρα κάθε πολεοδομικής υπηρεσίας. Η επιτροπή θα κρίνει αν θα δεχθεί ή θα απορρίψει το αίτημα με βάση την αισθητική ένταξη της αυθαίρετης κατασκευής στο νομίμως υφιστάμενο κτήριο, το ευρύτερο δομημένο περιβάλλον και την αρχιτεκτονική και μορφολογική τυπολογία του παραδοσιακού οικισμού.
Μάλιστα, η Επιτροπή θα μπορεί να επιβάλει και την εκτέλεση εργασιών προσαρμογή του αυθαιρέτου στους ισχύοντες μορφολογικούς κανόνες του παραδοσιακού οικισμού ή τμήματος πόλης.
Η προθεσμία εξόφλησης του ειδικού προστίμου θα ξεκινά είτε με την κοινοποίηση της θετικής κρίσης της επιτροπής είτε με την ολοκλήρωση των εργασιών προσαρμογής της αυθαίρετης κατασκευής που επιβλήθηκαν.
Σε παραδοσιακούς οικισμούς μικρότερους των 2.000 κατοίκων δεν θα επιτρέπεται, μετά την κήρυξη του οικισμού ως παραδοσιακού, η υπαγωγή στη ρύθμιση αυτοτελών νέων κατασκευών, οι οποίες έχουν υπέρβαση ύψους μεγαλύτερη του 5% του επιτρεπόμενου ή υπέρβαση μεγαλύτερη του 5% οποιουδήποτε όρου δόμησης.
2. Αυξάνεται ο χρόνος αποπληρωμής των προστίμων για αυθαίρετες κατοικίες κατά 6 μήνες. Έτσι, πλέον η εξόφληση μπορεί να γίνει σε 36 μήνες για όλα τα αυθαίρετα (κατοικίας και άλλης χρήσης).
3. Για τον υπολογισμό του ειδικού προστίμου που αφορά στην υπέρβαση ύψους σε οικοδομή με οικοδομική άδεια δεν θα προσμετράται το πρόσθετο ύψος που έχει προκύψει από την μη ολοκλήρωση του περιβάλλοντος χώρου της ή από εκχωματώσεις που έχουν εκτελεστεί.
4. Σε περιπτώσεις υπέρβασης ύψους νομίμως υφιστάμενων κτιρίων ή τμημάτων τους, στις οποίες δεν συντρέχει υπέρβαση δόμησης, το πρόστιμο θα υπολογίζεται χωρίς να πολλαπλασιάζεται ο συντελεστής της υπέρβασης δόμησης, αλλά ο συντελεστής 0,20 για υπερβάσεις έως 20% του επιτρεπόμενου ύψους και ο συντελεστής 0,40 για υπερβάσεις μεγαλύτερες του 20% του επιτρεπόμενου ύψους.
5. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν δημόσια έγγραφα (π.χ. αεροφωτογραφίες) τα οποία να αποδεικνύουν τον χρόνο κατασκευής του αυθαιρέτου, ο ιδιοκτήτης της αυθαίρετης κατασκευής θα μπορεί να καταθέτει ιδιωτικά έγγραφα βεβαίας χρονολογίας προ τις 31/1/1983 με την προϋπόθεση της έλλειψης των δημοσίων εγγράφων τα οποία θα μπορούσαν να αποδείξουν τον χρόνο κατασκευής.
6. Για κατασκευές οι οποίες έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση και έχει περαιωθεί η σχετική διαδικασία μπορεί να επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταση, η εκτέλεση εργασιών αποπεράτωσης, οι οποίες δεν αυξάνουν το κτίσμα σε όγκο.
7. Δίδεται παράταση των προθεσμιών της ρύθμισης για τους ημιυπαίθριους έως τις 30 Νοεμβρίου.
8. Για την αποκατάσταση των εκτάσεων της λατομικής περιοχής στη θέση «Μαύρα Βουνά» Αράξου έως ότου υποβληθεί προς έγκριση η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τις εργασίες διαμόρφωσης του χώρου θα εφαρμόζονται οι πιο πρόσφατοι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι οι οποίοι έχουν εκδοθεί για τα εν λόγω λατομεία.
9. Προβλέπεται δυνατότητα αξιοποίησης δημόσιων δασών και δασικών εκτάσεων για αθλητικές και τουριστικές χρήσεις κατά 20% επί του συνόλου της έκτασης. Έτσι δίδεται η δυνατότητα για κατασκευή συνοδών εγκαταστάσεων σε τουριστικές υποδομές (γήπεδα διαφόρων αθλημάτων, ιππασία κ.λπ.) υπό μία βασική προϋπόθεση. Η συνολική προς αξιοποίηση έκταση να είναι μεγαλύτερη των 3.000 στρεμμάτων προκειμένου η δυνατότητα αυτή να αφορά μόνο πολύ μεγάλες εκτάσεις και επομένως μεγάλα επενδυτικά σχέδια με σημαντική προστιθέμενη αξία για την εθνική οικονομία.
Αναρτήθηκε από το KAPISTRI

Απάντηση