Ψήφισμα υπέρ της «Ουδετερότητας του Διαδικτύου» (Net neutrality) εξέδωσε το Ευρωκοινοβούλιο. Με βάση αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να θεσπίσει πανευρωπαϊκό πλαίσιο που θα διασφαλίζει την πλήρη εφαρμογή κανόνων για απρόσκοπτη πρόσβαση των χρηστών στο Διαδίκτυο, χωρίς περιορισμούς στον όγκο και το περιεχόμενο των μεταφερόμενων αρχείων, με δεδομένο τον αλματώδη πολλαπλασιασμό της ψηφιακής πληροφορίας.

Στη διαμόρφωση του τελικού ψηφίσματος συμμετείχε ουσιαστικά ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ Καθηγητής Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, με σειρά τροπολογιών που ενσωματώθηκαν στο τελικό κείμενο ,ο οποίος δήλωσε μεταξύ άλλων :
«Με το σημερινό του ψήφισμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ της Ουδετερότητας του Διαδικτύου και επιβεβαιώνει τη βαθιά του πεποίθηση ότι το ανοιχτό Διαδίκτυο είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη της καινοτομίας, τη θεμελίωση της ψηφιακής οικονομίας, αλλά και για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών. Αναγνωρίζει επίσης ότι η εκρηκτική ανάπτυξη της ψηφιακής πληροφορίας δοκιμάζει τις διαδικτυακές υποδομές που έχουμε στη διάθεσή μας. Για το λόγο αυτό η ανάπτυξη του διαδικτύου πρέπει να περνάει μέσα από γενναίες επενδύσεις σε ευρυζωνικά δίκτυα που θα εξασφαλίσουν ενσύρματη και ασύρματη πρόσβαση στο Διαδίκτυο, σε υπερ-υψηλές ταχύτητες, σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, ιδιαίτερα σε όσους κατοικούν σε απομακρυσμένες, ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

Η καθολική πρόσβαση και οι υπόλοιποι φιλόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Ατζέντας αποτελούν μονόδρομο για την Ευρώπη, αλλά ίσως και την τελευταία ευκαιρία για να φέρουμε την Ελλάδα στον δρόμο της τεχνολογικής ανάπτυξης, της ψηφιακής οικονομίας και της ισότιμης πρόσβασης στην Κοινωνία της Γνώσης». 


Απάντηση