=== Ωχ! Έρχονται γιορτές
=== Τα Ψώνια και οι διακοπές, φαντάζουν μακρινή πολυτέλεια για τους Έλληνες, ενώ, σύμφωνα με την 14η ετήσια ευρωπαϊκή έρευνα της Deloitte για τις καταναλω­τικές συνήθειες κατά τη χριστουγεννιάτικη περίοδο, η απαισιοδοξία των Ελλήνων επιδεινώθηκε κατά 50% σε σχέση με πέρυσι.
 === Η μελέτη καλύπτει συνολικά 18 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελ­λάδα. Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν το γεγονός ότι οι Έλληνες είναι οι πιο απογοητευμένοι καταναλωτές, σε σύγκριση με το υπόλοιπο δείγμα, σχετικά με την κα­τάσταση της οικονομίας, με το 92% να υποστηρίζει ότι η οικονομία βρίσκεται σε ύφεση και το 81% να δηλώ­νει ότι έχει περιοριστεί η αγοραστική του δύναμη.
 === Το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον θα οδηγήσει τους Έλληνες να προβούν σε περαιτέρω περικοπή του ήδη μειωμένου χριστουγεννιάτικου προϋπολογι­σμού τους κατά 22%.

 === Συγκρατημένοι
 === Σε αυτό το πλαίσιο, οι καταναλωτές στη χώρα μας θα είναι πιο συγκρατημένοι, προετοιμασμένοι να προσφέρουν δώρα σε μικρό­τερο αριθμό ατόμων, λιγότερο παρορμητικοί, αλλά και προσεκτικοί ως προς τις τιμές και τη χρηστικότητα των δώρων και των προϊόντων που πρόκειται να αγοράσουν φέτος τα Χριστούγεννα.
 === Ειδικότερα, οι Έλληνες φαίνεται ότι θα περιορίσουν τη χρήση της πίστωσης, θα αγοράσουν προϊόντα που βρίσκονται σε έκπτωση και θα στραφούν στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.
Την ίδια στιγμή, είναι προετοιμασμένοι να περικόψουν τις δαπά­νες τους για ένδυση (87%), εξόδους για φαγητό (86%), οικιακά αγα­θά, όπως τηλεοράσεις, υπολογιστές, έπιπλα (83%), και διασκέδαση (80%), ενώ λιγότερο διατεθειμένοι φαίνονται να περικόψουν τα έξο­δά τους σε τρόφιμα.
Το 2011, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές αναμένουν να διαθέσουν κατά μέσο όρο 587 ευρώ για τους εορτασμούς της χριστουγεννιάτικης πε­ριόδου, σχεδόν 0,8% λιγότερο σε σχέση με πέρυσι.
Σημαντικές διαφοροποιήσεις παρατηρούνται ως προς τον προϋπολογισμό που θα διατεθεί τα Χριστούγεννα μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών, με την εμφάνιση τριών βασι­κών ομάδων:
Χώρες στις οποίες αναμένεται μείωση των συνο­λικών δαπανών κατά τη χριστουγεννιάτικη περίοδο, για δεύτερη συνεχή χρονιά, είναι οι εξής: Ελλάδα (-21%), Ιρλανδία (-7,4%), Πορτογαλία (-7,9%), Ιταλία (-2,3%) και Ολλανδία (-2,9%). Χώρες όπου υπάρχει μία μικρή αύξηση στον χρι­στουγεννιάτικο προϋπολογισμό είναι οι ακόλουθες: Ελβετία (+0,3%), Λουξεμβούργο (+0,8%), Γαλλία (+1,9%), Ισπανία (+1,9%) και Βέλγιο (+2,2%). Τέλος, χώρες που παρουσιάζουν μία σχετικά σημαντική άνοδο στον προϋπολογισμό των Χριστουγέννων είναι οι εξής: Τσεχία (+2,5%), Πολωνία (+4,1%), Γερμανία (4,3%), Σλοβακία (+6,6%) και Φινλανδία (+6,8%).
Οι χώρες στις οποίες παρατηρείται η πιο ραγδαία άνοδος είναι και πάλι η Ρωσία (+11%) και η Ουκρανία (+18,3%), ενώ εφέτος προστέθη­κε και η Νότια Αφρική (+12,4%).
πηγή
Αναρτήθηκε από filologos10 – αἰέν ἀριστεύειν

Απάντηση