=== Η κρίση χρέους της Ευρωζώνης συνολικά, είναι πλέον πολύ κοντά, και σέρνει τις μεγάλες οικονομίες κόσμο σε ύφεση, ακόμη και οδηγεί τον κόσμο σε κατάθλιψη, με τα επανωτά κύματα των πτωχεύσεων και τη καταστροφή του πλούτου της Ευρώπης.
=== Μια νέα μελέτη από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) προειδοποίησε, ότι την ανάπτυξη στην Ευρώπη θα μπορούσε να ακολουθήσει η στασιμότητα, ανέφεραν οι “The New York Times” τη Δευτέρα.
=== Η κρίση του ευρώ παραμένει σαν “ένας βασικός κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία,” προειδοποιεί το Παρίσι η έκθεση μιας ερευνητικής ομάδας, και τόνισε ότι το διακοπούν
απότομα οι μέχρι τώρα θετικές προβλέψεις της για τις πλούσιες δυτικές χώρες.
=== Επικρίνοντας τους Ευρωπαίους πολιτικούς για την αποτυχία τους να εμποδίσουν την εξάπλωση της κρίσης, η έκθεση προειδοποίησε ότι η κρίση του χρέους, η οποία ξεκίνησε στην Ελλάδα πριν από δύο χρόνια, απειλεί ακόμα και πλούσιες χώρες της Ευρώπης και θα μπορούσε να “κλιμακωθεί μαζικά και να φέρει γενική οικονομική αναστάτωση.”
=== “Ανησυχούμε διότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, δεν μπορούν να δουν ότι επείγει η ανάληψη αποφασιστικής δράσης για την αντιμετώπιση των πραγματικών και των αυξανόμενων κινδύνων για την παγκόσμια οικονομία,” είπε ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ, οικονομολόγος Pier Carlo Padoan.
=== Η έκθεση εκτιμά ότι η ευρωζώνη θα πρέπει να αναλάβει ένα αρκετά μεγάλο μέρος της αξίας του Ιταλικού, του Ισπανικού και του Βελγικού χρέους, συνολικά γύρω στα 3,0 τρισεκατομμύρια ευρώ, με την επέκταση του ταμείου που δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει τις υπερχρεωμένες χώρες, ωστόσο αυτό το ποσό μόνο του, αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τρίτο του ετήσια παραγώμενου εισοδήματος της ευρωζώνης.
=== Ο ΟΟΣΑ, αναφερόμενος ανοιχτά για την πιθανότητα μιας χώρας ή περισσότερων χωρών να φύγουν από την ευρωζώνη, προειδοποίησε τους Ευρωπαίους πολιτικούς ότι τα περισσότερα μέτρα είναι μέτρια και δημιουργούν σύγχυση στις προσπάθειες για έξοδο από την κρίση και ότι (τα λάθη) θα αφήσουν τις οικονομίες της ευρωζώνης και τον κόσμο όλον σε απελπισία για χρόνια.
ΠΗΓΗ: http://www.presstv.ir/detail/212618.html
Μετάφραση: Μπαρμπανίκος Αρβανίτης

Απάντηση