….γινήκασι και πλαστικές βαρκούλες στεριανές…. Πόσα χιλιάρικα φαγώθηκαν Μπουτάρ πασά, για τις Οβραίικες ιδέες σου???… Χωρίς κουπιά και ξάρτια…. Έτσι????

Απάντηση