Ο Καμπουράκης προβατοαναθρεμμένος ή τραγοαναθρεμμένος???!!!

29 Δεκεμβρίου 2011
by ΜπαρμπαΝίκος Αρβανίτης

 === “Εσείς δεν κλέβατε γάλα από τις προβατίνες”, ρώτησε τον εμβρόντητο Οικονομέα ο συμπαρουσιαστής του.
=== Στην αρνητική του απάντηση ,ο Καμπουράκης έδωσε τις τεχνικές λεπτομέρειες της κλεπτο-πρακτικής του.

=== “Όταν ήμασταν μικροί (στην ηλικία), πηγαίναμε κρυφά στα ζώα του γείτονα (παρ’ ότι είχαν  δικά τους) και σερνόμασταν  ανάσκελα κάτω από τις προβατίνες και ρουφάγαμε το γάλα κατευθείαν από τα μαστάρια!”.
=== Τώρα όλα εξηγούνται… 

 === Αναρτήθηκε από V.K. – adena
========================
=== ΣΧΟΛΙΟ ΜΠΑΡΜΠΑΝΙΚΟΥ:
=== Ρώτησα συγχωριανό του και μου τα είπε λίγο διαφορετικά.
=== Ο γείτονας τσοπάνης, ήξερε τις από παιδιόθεν ιδιαιτερότητες του Καμπουράκη και είχε λάβει τα μέτρα του. Τις θηλυκές προβατίνες τις φύλαγε σε κλειδωμένο μαντρί και άφηνε πιο λάσκα τα σερνικά, τα τραγιά. Ούτε πόρτα δεν έβαζε στους τράγους!!!!
=== Ε, νύχτα ήτανε, το φεγγάρι χαμένο, το άγουρον της ηλικίας, δεν ήθελε άλλα πολλά να γίνει το μπέρδεμα και ο μικρός Καμπούρης είναι και ολίγον γκαγκάς και έγινε το μπέρδεμα. Σερνόταν ανάσκελα κάτω από τα τραγιά….
=== Τώρα εξηγούνται όλα, γιατί εξακολουθεί να πιστεύει, πως τάχα τες ρούφαγε γάλα από …προβατίνες!!!!

Απάντηση