Το Twitter τά’παιξε κανονικά και πήγε για βρούβες….– Και επανήλθε.

31 Δεκεμβρίου 2011
by ΜπαρμπαΝίκος Αρβανίτης

=== Το Twitter εδώ και αρκετή ώρα τάπαιξε κανονικά και πήγε για βρούβες, λέγοντάς μας:

  === 1.— Το Twitter έχει πρόβλημα υπερφόρτωσης.
Παρακαλώ περιμένετε λίγο και δοκιμάστε ξανά. Για περισσότερες πληροφορίες, ελέγξτε έξω Twitter Status» 

=== 2.— Κάτι είναι τεχνικά λάθος.
Ευχαριστώ για παρατηρήσεις – εργαζόμαστε προκειμένου να το φτιάξουμε και να επανέλθουν τα πράγματα πίσω στο φυσιολογικό σύντομα.

 

Απάντηση