Γι’ αυτό αύξησαν τις τιμές πετρελαίου οι πεντακάνθαροι People-Oil ?????

Αναρτήθηκε από ΜΠΑΡΜΠΑΝΙΚΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

Απάντηση