=== Η σκιά της ντροπής μας, τις σκέψεις γεμίζει….
=== Που τυράννοι-προδότες πουλήσαν τη γη μας.
=== Που τ’ αδέλφια της Κύπρου, στους Τούρκους σκλαβώσαν.
=== Που στο αίμα επνίξαν το νησί της αγάπης.
*************************

=== Η σκιά της ντροπής μας, τη ψυχή μας τη θλίβει….
=== Που σκουλίκια σαπίσαν το έρμο κορμί μας.
=== Που τα μαύρα κοράκια, τη πατρίδα λερώσαν.
=== Που λασπώσαν ξανά, τ’ όσιο τ’ όνομά της.
*************************

=== Η σκιά της ντροπής, στο νου στροβιλίζει…..
=== Που τα όρνια βαθύναν τη νέα πληγή μας.
=== Που μπουντρούμια, να πνίξουν αλήθειες, εφτιάξαν.
=== Π’ εφιάλτες χαλάσαν, το γλυκό τ’ όνειρό της.
*************************

=== Σηκωθείτε φτωχοί κουρελήδες, γενναίοι
!!!!
=== Γι’ αυτούς, που θυσία γινήκαν, το δικό μας σκοτάδι να διώξουν!!!!
=== Σηκωθείτε αδέλφια, γερόντοι και νέοι!!!!
=== Γι’ αυτούς, που με πίκρα, στο αίμα πνιγήκαν, εμάς για να σώσουν!!!!
       *************************
=== Σηκωθείτε αδέλφια, η ντροπή για να φύγει
!!!!
=== Κι’ η ΕΛΛΑΔΑ θα δείξει, τη στοργή και αγάπη που ζητούν τα παιδιά της!!!!
=== Σηκωθείτε. Η ΕΛΛΑΔΑ κεφάλι δεν σκύβει!!!!
=== Και ρομφαία σηκώνει. Και προδότες και Τούρκοι θα δουν το σπαθί της!!!!
       *************************
=== ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *****
1975 — Αφιερωμένο στη Βουλαγαπάρα μου.–

Απάντηση