=== ΝΑΙ, τελευταία έχω πολλούς λόγους που μ’ έχει πιάσει το Σουλιώτικο-Αρβανίτικό μου, από πολλά ….ζευγίτικα. Είμαι και καλούτσικος στο ψάξιμο και δείτε τι βρήκα να υπάρχει, σαν απάντηση, στον κοπρίτη μη Έλληνα Πάγκαλο, αντιπρόεδρο του ψευδοΠΑΣΟΚ. Επιστολή των Τζαβελλαίων και των επίλοιπων φαρών των Σουλιωτών, προς τη προδοτική συγκυβέρνηση:

 === “Προς Υπερτάτη Διοίκησιν
=== Προ τριών – τεσσάρων ημερών, εμφανίσθημεν προς το Εκτελεστικόν Σώμα με μίαν αναφοράν, δια της οποίας παρασταίναμεν την κατάστασίν μας, τον τρόπον με τον οποίον εβγήκαμεν από την Φραγκιάν και το πρόθυμον τρέξιμόν μας, εις τας χρείας της πατρίδος, εις της οποίας τας εκδουλεύσεις και τώρα ευρισκόμεθα και ότι δεν πρετεντέραμεν τίποτες άλλο, παρά μόνον ολίγην βοήθειαν, δια να εξοικονομήσωμεν τας τωρινάς μας χρείας και τον ανήκοντα βαθμόν εις ένα τοιούτον σώμα, συνθεμένον από το ανθός των Σουλιωτών, και να τρέχωμεν προθυμότατοι, όπου η Διοίκησις ήθελε μας διορίζει, προβλέποντές μας με τα αναγκαία.
=== Εφανερώσαμεν και την εντροπήν και λύπην, οπού μας προξενεί το ζήτημα του Ζαπαντιού, εις το όνομα των Σουλιωτών, από μερικούς και μη Σουλιώτας, επειδή ημείς οι καθαυτό Σουλιώται, δεν τα καταδεχόμεθα ποτέ παρόμοια πράγματα, παρά μόνον πόλεμον με τον εχθρόν και, όταν απαλλαχθή η πατρίς μας, όλη η Ελλάς πατρίς μας είναι.
Τι ανόητος πρότασιςκαι φιλοτάραχος των μη Σουλιωτών!!!
Επειδή οι Σουλιώται, ούτε εστάθησαν ζευγίται ούτε θέλουν σταθή. Παρακαλούμεν να μας ελλευθερώσετε από εδώ σήμερα. Και μένομεν με σέβας.
Ιουνίου 10, Τριπολιτζά, 1823
Κίτζο Τζαβέλας

Ζυγούρης Τζαβέλας

Γιαννάκης Τζαβέλας

Κώστα Τζαβέλας

και επίλοιπες φάρες μας των Σουλιωτών

Εκτός από τον κοπρίτη Εβραιογάλλο Πάγκαλο (στη πολιτική κλπ βλακεία του οποίου θα επανέλθω) και που βλακωδώς ισχυρίσθηκε διεθνώς ο μαλάκας, ότι οι κουρελήδες επαναστάτες δεν μιλούσαν Ελληνικά και άλλα ελεεινά,
το αφιερώνω επίσης (και αν χρειαστεί θα φάνε και άλλα πολλά στη σκατόφατσά τους, στους κοπρίτες Τουρκαλβανούς “τύπου Κόλλια”, “τύπου doctor” κλπ για την επαγγελματική κατασυκοφάντηση που κάνουν κατά των ηρώων Αρβανιτών-Σουλιωτών του Ελληνικού Εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα το  1821.
Ακούς πράμα, πως δεν ήξεραν να μιλούν Ελληνικά οι Σουλιώτες……

Απάντηση