Το Χαμόγελο του Παιδιού στο πλευρό της ελληνικής οικογένειας

20 Ιανουαρίου 2012
by ΜπαρμπαΝίκος Αρβανίτης

  === ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ —— Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2012

  === Το Χαμόγελο του Παιδιού στο πλευρό της ελληνικής οικογένειας

  === Στην ελληνική κοινωνία, όπου οι οικογενειακοί δεσμοί είναι διαχρονικά πολύ ισχυροί και η υποστήριξη των παιδιών από την οικογένεια σχεδόν ισόβια, η εγκατάλειψη ή «προσωρινή διάθεση» ενός παιδιού σε χώρο φιλοξενίας δεν αποτελεί επιλογή για τον Έλληνα γονιό.

=== Οι εξαιρετικά δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες έχουν δυστυχώς «αναγκάσει» κάποιες οικογένειες να εξετάσουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο ως πιθανή λύση για την ευημερία των παιδιών τους. Τα περιστατικά αυτά είναι ευτυχώς μεμονωμένα.

=== Σε κάθε περίπτωση οι οικογένειες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα θα πρέπει να απολαμβάνουν τη στήριξη όχι μόνο από υπηρεσιών και φορέων αλλά σύσσωμης της ελληνικής κοινωνίας.

=== Το Χαμόγελο του Παιδιού έχει κατά το παρελθόν φιλοξενήσει παιδιά οι οικογένειες των οποίων αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες, ωστόσο, οι δυσκολίες αυτές αποτελούσαν μια πτυχή του προβλήματος και όχι το πρόβλημα καθαυτό.

 === Το Χαμόγελο του Παιδιού, σεβόμενο απόλυτα το θεσμό της οικογένειας, έχει αναπτύξει ποικίλες δράσεις για τη στήριξή της (Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, Ημερήσια Φροντίδα Παιδιών, Στήριξη Παιδιών και των Οικογενειών τους με προβλήματα διαβίωσης, Στήριξη Παιδιών με προβλήματα Υγείας, Κοινωνική και Ψυχολογική Στήριξη Παιδιών, Προληπτική Ιατρική).

Βασική αρχή και επιδίωξή μας είναι να κρατηθεί η οικογένεια ενωμένη και υγιής.

Η απομάκρυνση ενός παιδιού από το οικογενειακό περιβάλλον αποτελεί μια βίαιη -για το παιδί- πράξη και αποτελεί λύση μόνο όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας ή ακεραιότητας του παιδιού, όπως αυτές ορίζονται από τη νομοθεσία και την Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Ένα παιδί που απομακρύνεται από την οικογένειά του, αν δεν λάβει την κατάλληλη στήριξη, ενδέχεται να βιώσει έντονα συναισθήματα ενοχής, ντροπής, θυμού ή/και φόβου. Συναισθήματα που, αν δεν αντιμετωπιστούν σωστά, θα τον συνοδεύουν στην ενήλικη ζωή του σαν στοιχεία του χαρακτήρα ενός θυμωμένου ενήλικα, ενός ανθρώπου με πρόβλημα εμπιστοσύνης στις σχέσεις που αναπτύσσει με τους συνανθρώπους του.

Το Χαμόγελο του Παιδιού σε καμία περίπτωση δεν ασκεί κριτική σε γονείς που, εξαιτίας των οποιονδήποτε δυσκολιών, αναγκάζονται να εξετάσουν ένα τέτοιο εξαιρετικά δυσάρεστο ενδεχόμενο ως πιθανή λύση.

Το Χαμόγελο του Παιδιού δηλώνει και πάλι παρών και, με τη συμμετοχή όλων, θα συνεχίσει να στηρίζει την ελληνική οικογένεια αλλά και κάθε οικογένεια που βρίσκεται σε ανάγκη.

Απάντηση