=== 6 εκατ. ετησίως πληρώνει το δημόσιο για τα Δ.Σ των 10 ΔΕΚΟ, της ΑΤΕ και του Τ.Τ.!!!

=== Από … 792.320,13  ευρώ ετήσιο εισόδημα (ΑΤΕ) έως 107.000,000( ΕΛΤΑ) είναι το «κουτσουρεμένο» ποσό λόγω κρίσης που στοιχίζουν στο ελληνικό δημόσιο, οι συνολικές αμοιβές των μελών των Δ.Σ στις δέκα ΔΕΚΟ, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και στην ΑΤΕ, για το 2010! Στο σύνολο, φτάνουν τα 6 εκατομμύρια ευρώ ετησίως! Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία παρέδωσε εγγράφως στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών, μετά από ερώτηση που κατέθεσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Εύα Καϊλή.

=== Τα στοιχεία προέρχονται από τις αποφάσεις των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων, που συγκλήθηκαν το 2011, προκειμένου να εγκριθούν οι οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2010 και αφορούν τις συνολικές αμοιβές όλων των μελών ΔΣ για το ίδιο έτος.

=== Αναλυτικότερα (οι αμοιβές είναι μικτές και αφορούν το συνολικό κόστος αμοιβής όλων των μελών του Δ.Σ), έχει ως εξής:

— Στην Αγροτική Τράπεζα (ΑΤΕ) :  792.320,13 ευρώ.

—Στον ΟΠΑΠ: 659.844,60 ευρώ.

 —Στον ΟΤΕ : 430.551,23 ευρώ, ενώ υπέστη μείωση κατά 10% σε σχέση με το 2009.

Στη ΔΕΗ:  419.814,53 ευρώ.

 —Στα ΕΛΠΕ : 414.235,52 ευρώ και μάλιστα μετά από μείωση κατά 15% των αμοιβών του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου, έναντι του 2009.

  —Στον ΟΛΠ :  272.865,05 ευρώ με δραστικές περικοπές, καθώς ένα χρόνο πριν, το αντίστοιχο σύνολο ανερχόταν στα 651.191,53 ευρώ.

 —Στη ΔΕΠΑ : 261.622,10 ευρώ.

 —Στην ΕΥΑΘ : 220.658,29 ευρώ.

 —Στον ΟΛΘ : 184.156,39 ευρώ.

 —Στην ΕΥΔΑΠ :  160.506,04 ευρώ.

 —Στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο : 1.323.841,93 ευρώ  συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών  των δύο εκπροσώπων του Ελληνικού Δημοσίου στο ΔΣ της εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 3723/2008.

-Στα ΕΛΤΑ :  107.299,83 ευρώ.

Σύμφωνα με το έγγραφο του υπουργού Οικονομικών  το προβλεπόμενο από το νόμο ανώτατο όριο αποδοχών για τους διευθύνοντες συμβούλους και τους προέδρους των ΔΕΚΟ είναι 5.856,08 μηνιαίως ή το ποσό των 70.272,96 ευρώ ετησίως.

Για τα μέλη του ΔΣ τα ανώτατα όρια της μηνιαίας αποζημίωσης τους για συμμετοχή στα ΔΣ είναι το ποσό των 300 ευρώ μηνιαίως, το οποίο καταβάλλεται εφόσον συμμετέχουν σε 4 συνεδριάσεις το μήνα, διαφορετικά περικόπτεται ανάλογα.

Ο υπουργός επισημαίνει ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται κάθε χρόνο από την τακτική Γενική Συνέλευση, στην οποία παρίσταται εκπρόσωπος του ελληνικού δημοσίου και εφόσον διαπιστωθεί κάποια παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, οι καταστάσεις δεν εγκρίνονται, οι δε υπόχρεοι καλούνται να επιστρέψουν το υπερβάλλον. (Βεβαίως, όπως ισχύει στην περίπτωση τουλάχιστον του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και τα μέλη του Δημοσίου πληρώνονται από τον ίδιο φορέα και έχουν κάθε λόγο να διατηρούν τις αμοιβές σε υψηλά επίπεδα).

Σημειώνει ότι όταν διαπιστώνεται παράβαση των διατάξεων του, με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής των ΔΕΚΟ μπορεί να δεσμευθούν έσοδα των δημοσίων επιχειρήσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό, σε ποσοστό μέχρι 50% του ετήσιου προβλεπόμενου ποσού, να μην χορηγηθεί εγγύηση του δημοσίου για δάνεια και να παυτούν από τα καθήκοντά τους τα μέλη του ΔΣ. Παράλληλα μπορεί να επιβληθεί οποιαδήποτε άλλη ποινή προβλέπεται από ποινικές, αστικές ή διοικητικές διατάξεις.

Αναρτήθηκε από evasouideza

Απάντηση