=== ΣΥΓΓΡΟΥ ΕΝΤΑΥΘΑ (= προς τον Σαμαρά)
  === Όταν γνωρίζεις και καταγγέλεις τούς εγκληματίες καί μετά τούς δίνεις ψήφο εμπιστοσύνης και ουσιαστικά τούς υποθάλπτεις καί προτείθεσαι νά τούς νομιμοποιήσεις αναδρομικά μέ τήν δανειακή σύμβαση ΔΙΑΠΡΑΤΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ………………..

 === ΣΥΓΓΡΟΥ ΕΝΤΑΥΘΑ (=προς τον Σαμαρά)
 === Άρθρο 231 (ΠΚ) – Υπόθαλψη εγκληματία
  === 1.— Όποιος εν γνώσει ματαιώνει τη δίωξη άλλου για κακούργημα ή πλημμέλημα που διέπραξε ή την εκτέλεση της ποινής που του επιβλήθηκε ή του μέτρου ασφάλειας (άρθρα 69-76 και 122) τιμωρείται με φυλάκιση ….. …..
….. ……
  === Αν συντρέχουν ιδιαζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις, ιδίως αν ο ένοχος εξακολούθησε επί μακρό χρόνο την εκτέλεση του εγκλήματος ή το αντικείμενό του είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, επιβάλλεται η ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Στον ένοχο του αδικήματος που προβλέπεται ειδικώς από το άρθρ. 256 του Ποινικού Κώδικα, τα παραπάνω εφαρμόζονται μόνο όταν το αδίκημα στρέφεται κατά του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου”.

=== Αναρτήθηκε από ΠΑΝΟ ΚΑΜΜΕΝΟ

1 Comment

  • Πάνος Καμμένος.
    Λαέ αποβλακωμένε ντοπαρισμένε και ξεφτιλισμένε, κάντε πρωθυπουργό τον Έλληνα ΠΑΝΟ ΚΑΜΕΝΟ, είναι ο μόνος με αντρικά στολίδια.

    Με εκτίμηση ΤΖΙΝΙΣ Χ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ =(Στη μαύρη λίστα;;;) users.otenet.gr/~tzinis tzinis @ otenet.gr

    0) Έτυχα μίας τιμητικής διακρίσεως εκ μέρους του Google, και με διέγραψε τον ιστότοπο tzinis.blogspot.com/ Αυτοί με διέγραψαν μια φορά, εγώ 2.
    Υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που βγάζουν μανταρίνια….

Απάντηση