=== Αντί να την οδηγήσουν σε πτώχευση, τα Ασφαλιστικά Ταμεία αυτοκτονούν μέζοντας χαρτοπόλεμο με ανούσια εξώδικα προς Τράπεζα Ελλάδος για κακοδιαχείριση αποθεματικών τους! ! ! Βέβαιη η πτώχευση-λήστευση των Ασφαλιστικών Ταμείων με το κούρεμα…..

 === Λίγες ημέρες μόνο πριν από την ολοκλήρωση του PSI, που θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια δεκάδων δισ. ευρώ για όσους επένδυσαν σε τίτλους του ελληνικού δημοσίου, η Τράπεζα της Ελλάδος δέχεται ομαδικά πυρ: ασφαλιστικά ταμεία, επαγγελματικά επιμελητήρια, επιστημονικοί σύλλογοι και εργατικά σωματεία, στρέφονται πλέον ανοιχτά κατά της διοίκησης της ΤτΕ, κατηγορώντας την ότι επένδυσε σε ομόλογα τα διαθέσιμα αποθεματικά που κατατίθενται υποχρεωτικά στην τράπεζα, “χωρίς να ζητήσει καν την γνώμη τους”!

 === Σύμφωνα με την εφημερίδα “Το Βήμα”, ήδη προς την τράπεζα έχουν αποστείλει εξώδικη διαμαρτυρία τα ασφαλιστικά ταμεία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (πρώην ΤΣΜΕΔΕ, Νομικών, ΤΣΑΥ) και το ταμείο των εργαζόμενων στα Μέσα Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ ΜΜΕ). Μάλιστα οι επαγγελματικές ομάδες που ασφαλίζονται στο ταμείο ΕΤΑΑ έχουν ζητήσει με μηνυτήρια αναφορά από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών την «επείγουσα ποινική διερεύνηση του τρόπου διαχείρισης από την Τράπεζα της Ελλάδος των αποθεματικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων».

  === Στην μηνυτήρια αναφορά υπογραμμίζεται ότι «τα αποθεματικά αρκετών δισ. ευρώ επενδύθηκαν με ανεξέλεγκτο τρόπο εκ μέρους της Τράπεζας της Ελλάδος σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια χωρίς την παραμικρή άδεια και ενημέρωση των διοικήσεων του ΕΤΑΑ».

 === Στο κατάλογο των δυσαρεστημένων προστέθηκαν το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, όπως και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, που απέστειλαν εξώδικα στην διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος, επισημαίνοντας ότι θα διεκδικήσουν με δικαστικό τρόπο τις καταθέσεις τους στο ακέραιο.
Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Κ. Μίχαλος, καλεί τη διοίκηση της τράπεζας να διατηρήσει στο ακέραιο τις καταθέσεις του Επιμελητηρίου ύψους 11 εκατ. ευρώ τα οποία απομειώθηκαν σε 4,3 εκατ. και θα μειωθούν περαιτέρω με ενδεχόμενο «κούρεμα» των ομολόγων.

 === Ταυτοχρόνως ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, Γ. Κασιμάτης, σε δήλωσή του υπογραμμίζει ότι από τα στοιχεία που χορήγησε η Τράπεζα της Ελλάδος προκύπτει ότι στις 19.1.2012 η αξία του κατατεθειμένου αποθεματικού των Επιμελητηρίων στην Τράπεζα της Ελλάδος ανερχόταν σε 66,2 εκατ. ευρώ, ενώ η αγοραία αξία των κινητών αξιών όπου έχει επενδυθεί αυτό το αποθεματικό ανέρχεται σε 21,5 εκατ. ευρώ και το υπόλοιπο διαθέσιμο ανέρχεται μόλις σε 4,3 εκατ. ευρώ.
Η Ένωση επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματος για τη διεκδίκηση του συνόλου της αξίας των αποθεματικών.

  === Σε κάθε περίπτωση, τα ασφαλιστικά ταμεία οδηγούνται σε πλήρες οικονομικό αδιέξοδο, εξαιτίας του «κουρέματος» των ελληνικών ομολόγων, αλλά και της αναμενόμενης επιδείνωσης της οικονομικής κρίσης, που θα έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση των ετήσιων εσόδων του ασφαλιστικού συστήματος. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σοβαρό θέμα με σκοτεινό παρελθόν, όπως έχει δημοσιεύσει σε τακτά διαστήματα το defencenet.gr και στο οποίο θα επανερχόμαστε με κάθε -δυσάρεστη- αφορμή…

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Και η επίσημη απάντηση της ….αλλοδαπής Τράπεζας της Ελλάδος:

27/01/2012Κοινό Κεφάλαιο των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων

Με αφορμή την πρόσφατη επανάληψη εσφαλμένων τοποθετήσεων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με τη διαχείριση του Κοινού Κεφαλαίου των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων («Κοινό Κεφάλαιο») από την Τράπεζα της Ελλάδος, επισημαίνονται τα παρακάτω, τα οποία άλλωστε προκύπτουν και από την απλή ανάγνωση του νόμου 2469/1997, όπως ισχύει:

Τα διαθέσιμα κεφάλαια των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων («φορείς») συνιστούν το Κοινό Κεφάλαιο το οποίο διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος. Το ενεργητικό του Κοινού Κεφαλαίου, το οποίο κατά τον νόμο αποτελεί ομάδα περιουσίας, ανήκει εξ αδιαιρέτου στους συμμετέχοντες στο Κοινό Κεφάλαιο φορείς ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους (άρθρο 15, παρ. 11, υποπαρ. β’, ν. 2469/1997).

Η διαχείριση του Κοινού Κεφαλαίου από την Τράπεζα της Ελλάδος δεν διενεργείται ελεύθερα, αλλά αυστηρά εντός του πλαισίου που θέτει ο νόμος (άρθρο 15, παρ. 11, υποπαρ. γ’, ν. 2469/1997). Σύμφωνα με τους κανόνες της διάταξης αυτής, η Τράπεζα της Ελλάδος είναι υποχρεωμένη να επενδύει το ενεργητικό του Κοινού Κεφαλαίου αποκλειστικά σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου (σε «κινητές αξίες του Ελληνικού Δημοσίου» κατά τη διατύπωση του νόμου) και μάλιστα άμεσα.

Τέλος, είναι επίσης γνωστό ότι η Τράπεζα της Ελλάδος παρέχει, όποτε ζητηθεί, κάθε πρόσφορη ενημέρωση, τόσο προς τους συμμετέχοντες σ’ αυτό φορείς, όσο και προς τους ασκούντες εποπτεία. Πέραν αυτού, κάθε εξάμηνο όλοι οι φορείς που μετέχουν στο Κοινό Κεφάλαιο λαμβάνουν γραπτή ενημέρωση για τις προσόδους από τη διαχείρισή του, ενώ οι εξαμηνιαίες αποδόσεις του χαρτοφυλακίου του Κοινού Κεφαλαίου αναφέρονται στον δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος.

ΠΗΓΗ: ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ

Απάντηση