Με νέο νόμο, και πιο συγκεκριμένα με το Νόμο 3867 (ΦΕΚ 128/Α’/3.8.2010) που έχει ως τίτλο «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών», που υπογράφηκε στις 31 Ιουλίου 2010, το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει πως θα πληρωθούν όλες οι δαπάνες των ασφαλισμένων για την αγορά ορθοπεδικών βοηθημάτων, προθεμάτων, ιατρικών πράξεων και παρακλινικών εξετάσεων οι οποίες έχουν τιμολογηθεί μέχρι και τις 3 Αυγούστου 2010.

Με τον ίδιο νόμο, οι δαπάνες για ορθοπεδικά βοηθήματα, προθέματα, ιατρικές πράξεις και παρακλινικές εξετάσεις που έχουν γίνει και έχουν τιμολογηθεί μετά τις 3 Αυγούστου 2010
δεν θα πληρωθούν στους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ (Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου) εάν δεν γίνει τροποποίηση του κανονισμού παροχών – χωρίς ωστόσο να αναφέρεται το πότε θα γίνει η τροποποίηση του κανονισμού παροχών του ΟΠΑΔ.
Το πλήρες κείμενο του Άρθρου 24 του Νόμου 3867 (ΦΕΚ 128/Α’/3.8.2010) έχει ως εξής: 

Άρθρο 24. Ρυθμίσεις θεμάτων Ο.Π.Α.Δ. και ειδικών θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών
  1. Η τελευταία περίοδος του εδαφίου γ’ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273 Α’), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 3 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α’), καταργείται.
  2. Δαπάνες για ορθοπεδικά είδη, προθέματα και λοιπά βοηθητικά μέσα που δεν περιλαμβάνονται στον κανονισμό παροχών του Ο.Π.Α.Δ. και έχουν πληρωθεί ή των οποίων εκκρεμεί η πληρωμή τους μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες ή εκκαθαρίζονται αντίστοιχα, με βάση κοστολογήσεις που διενεργήθηκαν μέχρι 30 Απριλίου 2009 με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.).
    Δαπάνες για ιατρικές πράξεις και παρακλινικές εξετάσεις που δεν έχουν περιληφθεί στο κρατικό τιμολόγιο και έχουν πληρωθεί ή των οποίων εκκρεμεί η πληρωμή μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες ή εκκαθαρίζονται αντίστοιχα, με βάση τις κοστολογήσεις που διενεργήθηκαν με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (Κε.Σ.Υ.).
  3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος δαπάνες για ορθοπεδικά είδη, προθέματα και λοιπά βοηθητικά μέσα δεν εκκαθαρίζονται αν δεν κοστολογούνται με τροποποίηση του Κανονισμού Παροχών του Ο.Π.Α.Δ..
    Ομοίως δεν εκκαθαρίζονται, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, δαπάνες που αφορούν ιατρικές πράξεις και παρακλινικές εξετάσεις, αν δεν έχουν κοστολογηθεί με προεδρικό διάταγμα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 29 του α.ν. 1565/1969.

Όπως όλοι μπορούμε να καταλάβουμε από τη δημοσίευση του νόμου, ο ΟΠΑΔ δεν αναγνωρίζει τις δαπάνες που γίνονται από τις 4 Αυγούστου 2010 και μετά, και κατά συνέπεια δεν κάνει εκκαθάριση των ποσών που οφείλει στους ασφαλισμένους του. Με πιο απλά λόγια, ο ΟΠΑΔ έχει κηρύξει στάση πληρωμών μέχρι και όταν αποφασίσει να τροποποιήσει τον κανονισμό παροχών.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι ασφαλισμένοι του ΟΠΑΔ θα πρέπει να γνωρίζουν πως όλες τους οι συναλλαγές για την αγορά βοηθημάτων που τιμολογούνται από τις 4 Αυγούστου 2010 και μετά, δεν μπορούν να πληρωθούν, διότι ο ΟΠΑΔ δεν έχει κοστολόγησει τα ορθοπεδικά βοηθήματα, τα προθέματα, τις ιατρικές πράξεις και τις παρακλινικές εξετάσεις. Η κοστολόγηση θα γίνει εν καιρώ, με το νέο κανονισμό παροχών που πρόκειται να γίνει μελλοντικά.
Οι ασφαλισμένοι είναι σημαντικό να ξέρουν πως όλες οι αγορές βοηθημάτων και την αποκατάσταση και την ανεξάρτητη διαβίωση ενδεχομένως να μην πληρωθούν ή να πληρωθούν όταν κοστολογηθούν. Τα νέα κοστολόγια δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη.
Κάποιες φήμες λένε πως ο νέος κανονισμός παροχών του ΟΠΑΔ θα είναι αντίστοιχος με αυτόν του Ι.Κ.Α., αλλά κανείς δεν ξέρει και κανείς δεν μπορεί να στηριχθεί στις φήμες. Τα χρήματα για την αγορά βοηθημάτων αποκατάστασης και ανεξάρτητης διαβίωσης είναι υπερβολικά πολλά για να στηριχθούν οι ασφαλισμένοι σε φήμες, χωρίς να κινδυνεύσουν να βλάψουν σοβαρά το πορτοφόλι τους.
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο Νόμος 3867 ισχύει από τις 3 Αυγούστου 2010 και κανείς δεν είχε ενημερωθεί για το συγκεκριμένο νόμο.
Και πώς άλλωστε να ενημερωθεί, όταν το Άρθρο 24 βρίσκεται χαμένο κάπου μέσα σε ένα άσχετο ΦΕΚ. Ένας τόσο σημαντικός νόμος δεν έπεσε στην αντίληψη ούτε των οργανώσεων των ΑμεΑ και γι’ αυτό δεν υπήρξε κανενός είδους αντίδραση από κανέναν.

Οι εποχές είναι περίεργες, οι αντιστάσεις έχουν αμβλυνθεί. Οι ασφαλισμένοι του ΟΠΑΔ βρίσκονται ολοκληρωτικά εκτεθειμένοι και κανείς δεν γνώριζε τίποτα.
Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Περισσότερα για τον κανονισμό παροχών του ΟΠΑΔ θα έχουμε στο επόμενο τεύχος του περιοδικού ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ, ενώ για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις μπορείτε να ενημερώνεστε πάντα από το www.disabled.gr και το newsletter του.

Περιοδικό ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ, Οκτώβριος 2010.
Αναρτήθηκε από DISABLED.GR

Απάντηση