=== Ομιλία (της Αθηνάς Δρέττα, Γενικής Γραμματέα -ΠΑΣΟΚ- του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) στο συνέδριο των ….Financial Times: «The future of Insurance in Greece»
Δημοσιεύτηκε στις 19 Οκτωβρίου 2011

 === Κυρίες και κύριοι
 === Δεν χρειάζεται να περιγράψω την κρισιμότητα των στιγμών και τη δυσκολία των ασφαλιστικών ταμείων που είναι περισσότερο πρόβλημα ρευστότητας παρά (πρόβλημα) διαρθρωτικών αλλαγών που επιχειρήθηκαν και θεσμοθετήθηκαν με το νόμο 3863 δηλαδή το νόμο Λοβέρδου –Κουτρουμάνη. Το ασφαλιστικό δεν είναι πια μια χαίνουσα πληγή στα πλευρά ενός χρεωκοπημένου κοινωνικού κράτους, οπωσδήποτε όμως χρειάζεται πολύ δρόμο προκειμένου να καταστεί μοχλός στήριξης της ανάπτυξης και της δημοσιονομικής εξυγίανσης κυρίως εξαιτίας του χρόνου ωρίμανσης του νέου ασφαλιστικού, που θα αρχίσει να παράγει οικονομικά αποτελέσματα από το 2015, και των εξαιρετικά δυσμενών εξελίξεων στο χώρο της αγοράς εργασίας. Φέτος τα ασφαλιστικά ταμεία χρεώθηκαν από την αύξηση της ανεργίας και την επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών  και τη μείωση των μισθών μεσοσταθμικά κατά περίπου 6% πάνω από  3 δις. ευρώ  που  τα απορροφήσαμε  από τις περικοπές στο κλάδο υγείας και με πρόσθετη επιχορήγηση 1 δις ευρώ. Η μεταρρύθμιση αφορά μόνο στην κύρια σύνταξη, τώρα νομοθετούμε για τις επικουρικές, άρα η συζήτηση για το συμπληρωματικό ρόλο της επαγγελματικής ασφάλισης και της ιδιωτικής  ασφάλισης αποκτά επίκαιρο χαρακτήρα.

Είναι ώρα τώρα (ευκαιρία) που καταρρίπτονται βεβαιότητες  χρόνων και μάλιστα με εκκωφαντικό και επώδυνο τρόπο  είναι ώρα να δούμε όλοι ποιο ανοιχτά τα πράγματα.

 • Το διανεμητικό σύστημα υφίσταται ισχυρές πιέσεις  άρα κανείς θα πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται σοβαρά την ύπαρξη ενός συμπληρωματικού πυλώνα κεφαλαιοποιητικού συστήματος. Όχι  δαιμονοποίηση

Από οικονομική άποψη και κοινωνική αποτελεσματικότητα θα ήταν ασφαλέστερο να προσφεύγαμε σε ένα  μικτό ασφαλιστικό σύστημα.

 • Σε μια εποχή γενικευμένης οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, τι αποτέλεσμα θα έχει η παρέμβαση στα επαγγελματικά ταμεία;;; Υπάρχει σήμερα η δυνατότητα  επενδύσεων των κεφαλαίων σε χώρες της Ε.Ε. ή και διεθνώς, δυνατότητα εκμετάλλευσης του πλεονεκτήματος της ενιαίας αγοράς κεφαλαίου και του ενιαίου νομίσματος;;;
 • Γιατί δεν λειτούργησε μέχρι τώρα;;;

1) Η δημοσίου δικαίου -υποχρεωτική- διανεμητικού χαρακτήρα επικουρική, καλύπτει σχεδόν το σύνολο των εργαζομένων
2) Το όριο των 100 ατόμων ως ελάχιστος αριθμός εργαζομένων για την κατάρτιση επαγγελματικού ταμείου, τη στιγμή που στην Ελλάδα μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων απασχολεί κάτω των 100 ατόμων.
3) Ρύθμιση του φορολογικού πλαισίου που εκκρεμεί (κίνδυνος  να διολισθήσουμε σε μηχανισμό φοροαποφυγής με την πριμοδότηση υψηλά αμειβόμενων στελεχών μέσω των φοροαπαλλαγών των καταβαλλόμενων εισφορών και στη συνέχεια  στην ανάληψή τους με τη μορφή χορήγησης εφάπαξ παροχών.
4) Υπάρχει ισχυρή εργοδοτική  κουλτούρα στήριξης της ασφάλισης με 33% εισφοροδιαφυγή σε εποχές παχιών αγελάδων;;;

Στην Ελλάδα η  ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ είναι αυτή.

 • Η επαγγελματική ασφάλιση στην Ελλάδα εισήχθη με το Ν.3029/2002. Παρέχεται  η δυνατότητα  ίδρυσης και λειτουργίας αυτόνομων Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

— ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
— μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
— τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και τον έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής
— έχουν ως ΣΚΟΠΟ την παροχή στους ασφαλισμένους και στους δικαιούχους των παροχών συμπληρωματικής ασφαλιστικής προστασίας πέραν της παρεχόμενης  δημόσιας, υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης

— μπορεί να είναι σε είδος ή σε χρήμα και μπορεί να καταβάλλονται περιοδικά ή εφάπαξ

— ιδρύονται προαιρετικά ανά επιχείρηση ή κλάδο ή κλάδους εργαζομένων , με πρωτοβουλία των εργαζομένων ή των εργοδοτών – ή με πρωτοβουλία των αυτοτελώς αυτοαπασχολούμενων  ή των ελεύθερων επαγγελματιών  ή  των αγροτών  ή των επαγγελματικών τους οργανώσεων

— με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των μελών τους  υπερβαίνει τους 100

— το καταστατικό του κάθε Ταμείου εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από τη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής  Αρχής

 • Στην ΕΕ, το 25% του ενεργού πληθυσμού της Ε.Ε. είναι ασφαλισμένο σε επαγγελματικά Ταμεία, και ενώ το ποσοστό μπορεί να φαίνεται χαμηλό, τα περιουσιακά στοιχεία  των Ταμείων εκτιμήθηκαν σε 3.500 δις, δηλαδή πάνω από το 30 % του ΑΕΠ της Ε.Ε.
 • Στην Ελλάδα μόλις 51.272 άτομα είναι ασφαλισμένα σε επαγγελματικά Ταμεία, δηλαδή μόλις το 1% του ενεργού πληθυσμού της χώρας (εννοεί παρθένα ασφαλιστική αγορά, αγνοώντας τις τεράστιες εισοδημετικές διαφορές-ανισότητες, π.χ. μεταξύ Ελλήνων και Γερμανών ή Σουηδών μισθωτών).

 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

 • Α’ ΠΡΟΤΑΣΗ  για δραστηριοποίηση στο χώρο της Επαγγελματικής Ασφάλισης  των ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ.
 • Υπό τις ίδιες προϋποθέσεις και δεσμεύσεις του Ν.3029/2002 που ισχύουν και για τα επαγγελματικά ταμεία (σικ – το ιδιωτικό τραπεζοασφαλιστικό κατεστημένο θα λειτουργήσει χωρίς κέρδος????)
 • Δραστηριοποίηση Ιδιωτικών Ασφαλιστικών Εταιρειών σε επιχειρήσεις με αριθμό εργαζομένων κάτω από 100 άτομα

—->>θα μπορούσαν με το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο  και νομοθετική παρέμβαση να καλύψουν το κενό του κλάδου ΙΧ‘  Κλάδος παρόμοιων εργασιών με την κοινωνική ασφάλιση (άραγε το κενό του κλάδου ΙΧ, ποίος και που το κατασκεύασε????)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
— Ανεξάρτητη λειτουργία του κλάδου αυτού από τους υπόλοιπους κλάδους της ίδιας ασφαλιστικής εταιρίας
— Διασφάλιση με ίσους όρους παροχής υπηρεσιών, με τα επαγγελματικά ταμεία.
— Ισοδύναμο έλεγχο και εποπτεία με τα επαγγελματικά ταμεία (ισοδύναμο??? γιατί όχι τον ίδιο έλεγχο και εποπτεία????)

— Εξισορρόπηση του αμιγούς κερδοσκοπικού χαρακτήρα των ασφαλιστικών εταιριών με τον μη κερδοσκοπικό και συλλογικό χαρακτήρα που εδραιώνεται με το Ν.3029/2002

 • Β΄ΠΡΟΤΑΣΗ  για διαχείριση των επαγγελματικών ταμείων
  • Προσφορά και μόνο, διαχειριστικών υπηρεσιών, χωρίς οι εισφορές να θεωρούνται ασφάλιστρα και έσοδα της ασφαλιστικής επιχείρησης

ΓΕΝΙΚΑ
Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης
Η (Ιδιωτική) Τράπεζα της Ελλάδος με το ν. 3867/2010 (Φ.Ε.Κ. 128/Α’) ανέλαβε την εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων υποκαθιστώντας, ως επί το πλείστον, στις αρμοδιότητές της, την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.), νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του Υπουργείου Οικονομικών.

ΠΗΓΗ: Αθηνά Δρέττα, Γενική Γραμματέας υπουργείου εργασίας – ΠΑΣΟΚ

====Σημειώσεις με σκούρο κόκκινο χρώμα, είναι ….κακίες του Μπαρμπανίκου Αρβανίτη====

Απάντηση