=== Μετάφραση:

 === Εμείς οι πουτ@νες επιμένουμε πως οι πολιτικοί δεν είναι γιοι μας!!!!

=== Δράστης των 3 τελευταίων θεμάτων, ο Θάνος.–

Απάντηση