Το Άρθρο 89 του βιασμένου πανταχώθεν και παρά φύση Συντάγματος,
μου έστειλε εξώδικη πρόσκληση και διαμαρτυρία μετά φωνασκιών, γιατί τελευταία τα έχει παίξει κι’ αυτό από τα πολλά χημικά αεροπορδικά ραντίσματα του Πάγκαλου (λόγω κουρασμένου ανεύθυνου Παπούλια) και λέει, ότι λέει παραγραφικώς:

  1. Απαγορεύεται στους δικαστικούς λειτουργούς να παρέχουν κάθε άλλη μισθωτή υπηρεσία καθώς και να ασκούν οποιοδήποτε επάγγελμα.
  2. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται στους δικαστικούς λειτουργούς να εκλέγονται μέλη της Ακαδημίας Αθηνών ή του διδακτικού προσωπικού ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και να μετέχουν σε συμβούλια ή επιτροπές που ασκούν αρμοδιότητες πειθαρχικού, ελεγκτικού ή δικαιοδοτικού χαρακτήρα και σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, εφόσον η συμμετοχή τους αυτή προβλέπεται ειδικά από το νόμο. Νόμος προβλέπει την αντικατάσταση δικαστικών λειτουργών από άλλα πρόσωπα σε συμβούλια ή επιτροπές που συγκροτούνται ή σε έργα που ανατίθενται με δήλωση βούλησης ιδιώτη, εν ζωή ή αιτία θανάτου, εκτός από τις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου.
  3. Η ανάθεση διοικητικών καθηκόντων σε δικαστικούς λειτουργούς απαγορεύεται. Καθήκοντα σχετικά με την εκπαίδευση των δικαστικών λειτουργών θεωρούνται δικαστικά. Επιτρέπεται η ανάθεση σε δικαστικούς λειτουργούς των καθηκόντων εκπροσώπησης της Χώρας σε διεθνείς οργανισμούς. Η διενέργεια διαιτησιών από δικαστικούς λειτουργούς επιτρέπεται μόνο στο πλαίσιο των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, όπως νόμος ορίζει.
  4. Απαγορεύεται στους δικαστικούς λειτουργούς η συμμετοχή στην Κυβέρνηση.
  5. Επιτρέπεται η συγκρότηση ένωσης δικαστικών λειτουργών, όπως νόμος ορίζει

……………………………………………………
Η παράγραφος 3 λέει ότι απαγορεύει τα διοικητικά καθήκοντα σε δικαστικούς . Τότε τι δουλειά έχουν στις εκλογές οι δικαστικοί???…

Διοικητικά καθήκοντα δεν κάνουν όταν είναι αρμόδιοι για την συγκέντρωση των αποτελεσμάτων???…
Και όλες οι εκλογές που έγιναν με την παρουσία των δικαστικών δεν δεν έγιναν κατά παραβίαση του Συντάγματος???…
Άρα…… δεν είναι ….αντισυνταγματικές και άρα παράνομες???…

……………………………………………………….
Το σίγουρο είναι ότι γέλασα και λόγω προχωρημένης κούρασης, αν θυμηθώ αύριο, θα σχολιάσω……
Καλά ρε…… Το δημόσιον συμφέρον τους δεν το συλλογίζεσαι????…

 

1 Trackback or Pingback

Απάντηση