=== ΕΠΙ ΧΟΥΝΤΑΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΟΥΣΑΝ ΤΕΤΟΙΕΣ ΑΘΛΙΟΤΗΤΕΣ

 === Τί είναι τούτο πάλι ρε παιδιά????? (Πηγή: ΦΕΚ 48 , 2 Φεβρ 2012)

  === Η ΣΩΣΤΗ ΛΕΞΗ ΑΔΕΛΦΙΑ ΕΙΝΑΙ: ΒΟΛΕΥΤΗΣ!!!!! (ΙΣΟΒΙΟΣ ΒΟΛΕΥΤΗΣ)
  === Μας δουλεύουν χοντρά κι εμείς τους ψηφίζουμε!!!!!! Δηλαδή, αν εγώ κατάλαβα καλά:   1.—  Υπάρχει και λειτουργεί στη Βουλή ακόμα ”Γραφείο του πρώην Προέδρου της Κ.Ο. του «Συνασπισμού της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας», Νίκου Κωνσταντόπουλου, με κάμποσες (πόσες ???) οργανικές θέσεις, που κάποια είναι τώρα κενή…
  2.—  Ο πάλαι ποτέ Πρόεδρος της Κ.Ο. του Συνασπισμού (Ν. Κωνσταντόπουλος, έχει κατά νόμο (άρθρο 41 παρ. 1Θ΄ του
Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51/Α΄/97) δικαίωμα να προτείνει, και πρότεινε, την κάλυψη αυτής της κενής θέσης
με κάποιον δικό του
  3.—  Ο πρόεδρος της Βουλής έκανε ασμένως  δεκτή την πρόταση του πρώην προέδρου μιας πρώην Κ.Ο. και διόρισε τον προστατευόμενο
του ”Προέδρου”
  4.—  Ερώτηση (μία από τις πολλές) :  Πόσα ακόμα γραφεία πρώην προέδρων κοινοβουλευτικών ομάδων υπάρχουν???
  5.—  Ο Πρόεδρος της Βουλής  αλλά και ο πρώην Προεδρος της Κ.Ο. του Συνασπισμού της Αριστεράς των Κινημάτων
και της Οικολογίας,
προφανώς ενστερνίζονται,  τη Βουλγαράκειον απόφανση  ”Το νόμιμον έιναι και ηθικόν’‘.
ακόμα και τούτες τις μαύρες ώρες !!!

  === Τα υπόλοιπα, σχόλια ή ερωτήματα, προσθέστε τα εσείς. Εγώ αρχίζω να κουράζομαι, παρ’  όλο που δεν πρέπει…
ΚΠ

  === ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  === ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ  — Αρ. Φύλλου 48 — 2 Φεβρουαρίου 2012

BOYΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
(2)
Με την υπ’ αριθμ. 728/526/25−1−2012 απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων διορίζεται, από 1η Ιανουαρίου 2012, στο Γραφείο του πρώην Προέδρου της Κ.Ο. του «Συνασπισμού της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας», Νίκου Κωνσταντόπουλου, μετά την κατά νόμο πρόταση του, σε υπάρχουσα κενή οργανική θέση μετακλητού υπαλλήλου, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 1Θ΄ του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51/Α΄/97), όπως ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του προαναφερόμενου Κανονισμού, ο Θεόδωρος Μαρκούρης του Ιακώβου (Α.Δ.Τ. Σ 641787), με Γ΄ βαθμό και το βασικό μισθό του βαθμού αυτού, όπως τούτο ισχύει
για τους υπαλλήλους της Βουλής, της ΔΕ κατηγορίας του Ν. 4024/11 (ΦΕΚ 226/Α΄/2011), όπως ισχύει.
(Αριθμ. εγκρίσεως δαπάνης Δ/νσεως Οικον. Υπηρεσιών
της Βουλής 733/530/25−1−2012).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

Αναρτήθηκε από ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ – ΤΟ ΛΙΜΕΡΙ

Απάντηση