Θα μου πεις…. “όταν τάχωνες στον Αντωνίου, τάλεγες…. δεν τάλεγες????”

ΝΑΙ, όταν ολόκληρο το καθεστώς είναι σάπιο και διεφθαρμένο, θα πρέπει να είσαι αφελής, αν περιμένεις να σε δικαιώσει ένα μέρος του συστήματος σε βάρους ενός άλλου, που ούτως ή άλλως, θα ήταν σαν να στρεφόταν κατά του σάπιου εαυτού του.

Απάντηση