=== Τι να πω??… Πάρτον και στον γάμο σου!!!…

 === Είναι πολύ καλός φωτογράφος…. Να σκεφθείς, ότι τις μηχανές του τις έχει εκπαιδεύσει και τραβάνε μόνες τους, γιατί ο Ηλίας είναι πολύ συμμετοχικός στα γλέντια…

 === Πολλές φωτογραφίες εντός…

 === μα πολλές περισσότερες φωτογραφίες και από άλλα γλάντια, στη σελίδα του Ηλία Θαλάσση

Απάντηση