….και τιμής ένεκεν, μου έστειλε την αναμνηστική του

Απάντηση