=== Καταγγελία της Θεματικής Παιδείας της ΕΔΕΚ, για παράνομη λειτουργία Πανεπιστημίου στα Κατεχόμενα.

 === Η θεματική Παιδείας του Κ.Σ. της ΕΔΕΚ, έχοντας πληροφορηθεί ότι το Πανεπιστήμιο Warwick του Ηνωμένου Βασιλείου έχει δημοσιοποιήσει συνεργασία με το παράνομο <<Πανεπιστήμιο Ανατολικής Μεσογείου>> που λειτουργεί στο κατεχόμενο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για την ενέργεια αυτή και καλεί :
1.— Τις αρμόδιες Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας να προβούν σε έντονες παραστάσεις προς τις εκπαιδευτικές Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου.

  2.— Τα δημόσια και ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κυπριακής Δημοκρατίας να καταγγείλουν την απόφαση αυτή του Πανεπιστήμιου του Warwick και να προβούν σε όποιες ενέργειες κρίνουν αναγκαίες για να ματαιωθεί η εξαγγελθείσα συνεργασία.

 3.— Τις φοιτητικές οργανώσεις και οργανώσεις νεολαίας να ενημερώσουν τα μέλη τους και ιδιαίτερα τους φοιτητές και όσους προτίθενται να φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο του Warwick.

  4.— Την Επιτροπή Παιδείας της Βουλής να διερευνήσει και συζητήσει το θέμα και να προβεί στις δέουσες ενέργειες.

 === Αναρτήθηκε από onlycy.com

Απάντηση