=== … για ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων, ΑΛΛΑ, όποιος θέλει, μπορεί να πάει στη Δ.Ο.Υ. να τα ζητήσει.

  === ΤΟ ΕΛΑ ΝΑ ΔΕΙΣ ΣΕ ΜΙΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  === Ανακοίνωση Τύπου ΓΓΠΣ  30 – 03 – 2012

 === Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, ενόψει της αύξησης της υποχρεωτικότητας υποβολής δηλώσεων εισοδήματος Φυσικών Προσώπων για το Οικονομικό Έτος 2012, ενημερώνει για τα ακόλουθα:

    1. Όλοι οι κωδικοί πρόσβασης των υφιστάμενων χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣ που δεν έχουν προβεί στη διαδικασία λήψης και εισαγωγής κλειδαρίθμου ισχύουν ως έχουν μέχρι τις 31/12/2012. Έτσι, οι φορολογούμενοι μπορούν να προμηθευτούν τους νέους κωδικούς (κλειδάριθμο), καθ’ όλο το έτος χωρίς να δημιουργείται συνωστισμός.
    2. Όσοι φορολογούμενοι υποχρεώνονται για πρώτη φορά σε ηλεκτρονική υποβολή και δε διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης ή δεν έχουν κάνει αίτηση λήψης κωδικών, θα λάβουν συστημένη επιστολή από τη ΓΓΠΣ με κωδικούς πρόσβασης και κλειδάριθμο.
    3. Η διαδικασία λήψης κλειδαρίθμου από τους υφιστάμενους χρήστες, καθώς και ενεργοποίησης κωδικών για νέους χρήστες, συνεχίζει να βρίσκεται σε ισχύ ανεξάρτητα από τη διαδικασία αποστολής συστημένων επιστολών από τη ΓΓΠΣ. Οι πολίτες μπορούν να συνεχίσουν να εξυπηρετούνται από τις ΔΟΥ για τις αιτήσεις που κάνουν για απόκτηση κλειδαρίθμου.

  === ΠΗΓΗ: Υπουργείο Οικονομικών – ΓΓΠΣ

ΜΠΑΡΜΠΑΝΙΚΟΣ:
Σε μια ανακοίνωση μισής σελίδας ή τριών παραγράφων, οι ανεγκέφαλοι ατζαμήδες του υπουργείου οικονομικών, κατώρθωσαν το ακατώρθωτο: Στη πρώτη παράγραφο ο κωδικός ταυτίζεται με τον κλειδάριθμο και…..
…..στη δεύτερη παράγραφο, θα στείλουν συστημένο, με κωδικούς πρόσβασης και κλειδάριθμο, δηλαδή φευ, θα στείλουν δύο διαφορετικούς κωδικούς για τον καθένα.

Το τι γίνεται δε στη τρίτη παράγραφο, με το μία έτσι και την άλλη αλλιώς…. γάμησέ τα κι’ άφησέ τα. Του κλειδαρίθμου γίνεται και πάρτι με ούζα.
ΜΗ ΜΑΣ ΧΡΕΟΚΟΠΕΙΤΕ ΑΛΛΟ ΡΕεεεεεεεεε……

Για την ιστορία, Γενικός Γραμματέας Πληροφορικών Συστημάτων, είναι ο Χάρης Θεοχάρης, κι’ ο …Θεός να βάλει το χέρι του με τον ανίκανο.

Απάντηση