=== Λάτρης του Εωσφόρου ο Νίκος Μιχαλολιάκος
  === Όταν ο Μιχαλολιάκος έγραφε σε βιβλία για τον ερχομό του ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ! Πώς ένας οπαδός του ΕΩΣΦΟΡΟΥ, παριστάνει τελευταία τον “Ελληνορθόδοξο” για να βγάζει λεφτά! Διαβάστε τον πρόλογο του Μιχαλολιάκου σε βιβλίο με θέμα τον Εωσφόρο!

  === Στην αριστερή σελίδα διαβάζουμε για την έλευση του ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ:

  === Αναρτήθηκε από Plato

  === Τι θέλει να πει ο αποκρυφιστής Ν. Μιχαλολιάκος??? Διαβάζω: >>> ΠΡΟΛΟΓΟΣ

  === Η μελέτη ενός ποιητικού έργου συνήθως εξελίσσεται εις δύο φάσεις. Εις την πρώτην φάσιν ο αναγνώστης και μελετητής προσπαθεί να υπεισέλθει εις την αισθητικήν ουσίαν των στίχων και δια μέσου ήχων, χρωμάτων, εικόνων, συναισθημάτων, προσώπων και ιδεών επιχειρεί να κατακτήσει το ενορατικό προϊόν του δημιουργού.

  === Βεβαίως εδώ δυνατόν να διατυπωθεί η εξής απορία: Πάντοτε η ποίησις είναι προϊόν ενοράσεως; Βεβαίως και όχι περί αυτού του είδους όμως ποιήσεως ομιλούμε και αυτήν μόνο, θεωρούμε Ποίησιν. Εφ’ όσον τώρα ο μελετητής περάσει επιτυχώς αυτήν πρώτην φάσιν της μελέτης του, σειρά έχει το να προσπαθήσει να εξερευνήσει όλην την διαδικασία μέσω της οποίας  εδημιουργήθει το ποίημα. Εις αυτήν την περίπτωσιν δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας εξωτερικός παρατηρητής προσπαθών να ερμηνεύσει όλας τας κινήσεις του «συστήματος αναφοράς» ποιητού και αισθητικής του παρουσίας εις τον λόγον. Μέσω αυτών των διαδικασιών κινούμενος εμελέτησα την παρούσαν συλλογή και έγινα κοινωνός και παρατήρησα την αισθητικήν ωραιότητα και το βάθος των εννοιών του παρόντος έργου. Εκείνο όμως το οποίον προσωπικώς περισσότερο τιμώ εις το «Αστραφτερό Σκοτάδι του Εωσφόρου» είναι η Πνευματική Τόλμη και η Ιδεολογική Συνέπεια. Η Πνευματική Τόλμη ενός νέου ανθρώπου να μην υπολογίζει τον σκοταδισμόν είκοσι αιώνων  (=Χριστιανισμός) και να τολμά αναφοράς εις τους παλαιούς απολεσθέντας παραδείσους, οι οποίοι συγχρόνως είναι και οι μελλοντικοί κόσμοι των ονείρων μας, τα οποία με την Βούλησιν μας θα γίνουν πραγματικότης. Και η Ιδεολογική Συνέπεια ενός πνευματικού ανθρώπου, ο οποίος προκειμένου να παραμείνει πιστός εις την Ελληνική του Συνείδηση θυσιάζει την επιθυμία του να γίνει εις όλους γενικώς αρεστός.

 === Τελειώνω με τα εξής χαρακτηριστικά επί του προκειμένου λόγια του γνωστού Ιρλανδού αποκρυφιστού και ποιητού W. B. YEATS: «Η μορφή της ειλικρινούς ποιήσεως, αντιθέτως προς την μορφήν της δημοφιλούς ποιήσεως, δυνατόν κάποτε να είναι σκοτεινή ή να μην συμμορφώνεται προς τους κανόνας της γραμματικής, όπως εις ωρισμένα από τα καλύτερα Τραγούδια της Αθωότητας και της Πείρας, πρέπει όμως να έχει την τελειότητα την ευρισκόμενην πέραν της αναλύσεως, όλας αυτάς τας λεπτότητας αι οποίαι καθημερινώς αποκτούν νέον νόημα, και πρέπει να τα έχει όλα αυτά, είτε πρόκειται δι’ ένα τραγουδάκι το οποίον εσχεδιάσθη εις στιγμάς ρεβασμού, είτε δι’ ένα μεγάλον έπος υφασμένο με τα όνειρα ενός ποιητού και εκατό γενεών των οποίων τα χέρια δεν εκουράσθησαν να κρατούν το σπαθί» (W. B. YEATS:  «Δοκίμιον περί του συμβολισμού της ποιήσεως»

 === Ν. Γ. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ

Απάντηση