Μπουτάρ Πασάς, Δήμαρχος Εβραίων Θεσσαλονίκης — Αυτός που αρνείται να κάνει και να συμμετάσχει σε ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ εκδηλώσεις, για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Ελληνικής Θεσσαλονίκης από τους Τούρκους. Ένας (κατά Πάγκαλον) ΚΟΠΡΙΤΗΣ.

Απάντηση