=== Μετά από τις τετραπλές καθημερινές συσκέψεις με βαρίδια και απορριφθέντα παπάρια του όλου ψευδοΠΑΣΟΚ, ο Μπενιζέλος εκθέτει με κάθε ευκαιρία τις μεταβολές του κομματικού μηχανισμού του σε κοινή θέα για να δώσει το καλό παράδειγμα.

  === Ο Μπεν διαβεβαιώνει, ότι τέτοιες κακοριζικές μεταβολές, θα έχουμε την τύχη να βλέπουμε κάθε μέρα, μέχρι να ωριμάσουν τα αγγούρια νέας εσοδείας.

Απάντηση