Βαλέρια…. Βαλέρια…. τα – μπού – τια – σου….

17 Μαΐου 2012
by ΜπαρμπαΝίκος Αρβανίτης

1 Comment

  • Ο/Η Oὐτις λέει:

    Το σημαντικὀ δεν εἰναι οι μηροἰ της σιτεμἐνης ερωμἐνης του Ολἀντ, αλλἀ ο διορισμὀς του Εβραἰου Πιἐρ Μὀσχοβιτς ( το προφἐρουν Μοσχοβισἰ) ως υπουργοὐ οικονομικὠν.

Απάντηση