Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στο νέο κόμμα που ανακοίνωσε ο Γιώργος Τράγκας, πρέπει να συμπληρώσουν τη κατάσταση που βλέπουν, να την υπογράψουν με πρωτότυπη υπογραφή και να τη στείλουν στη διεύθυνση:

ΕΛΛΑΔΑ – ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

Υπ’ όψη Γιώργου Τράγκα

Κορίνθου 1 και Τατοΐου — Μεταμόρφωση — Τ.Κ. 14452

Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-2821535

Απάντηση