Να δεις που στο τέλος, θα μας αναγκάσουν όλους, είτε να πλουτίσουμε έτσι ξαφνικά, είτε να γίνουμε κλέφτες. Δεν αποκλείω, μέχρι και δικαστές να μας καταντήσουνε...

Απάντηση