=== Μετά τις Αμερικάνικες προεδρικές εκλογές, από το τέλος Νοεμβρίου, έπονται τα σπουδαία για τη τρύπια νομισματική μονάδα….

Απάντηση